ข่าวประชาสัมพันธ์

   
  https://www.dailynews.co.th/article/580207
http://www.tvpoolonline.com/content/469553 http://manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?
NewsID=9600000062767
http://www.dailymirror.online/?p=49038  
http://bangkok-today.com/web/78Gyv

http://www.travelthaiculture.com/smes-magazine-for-career-creation-organizes-an-awarding-event-for-the-year-2017-under-the-name-of-smess-magazine-for-career-creation/

หนังสือพิมพ์แนวหน้า http://www.dooideas.com/2017/06/smes-smes-awards-2560.html
http://www.newszociety.com/biz/งานประกาศผลรางวัล-smes-สร้า/attachment/คุณุพรทิพย์-ผู้บริหาร-นิ/ http://soceleb.net/?p=2565