Home | ธุรกิจน่าลงทุน
โอเค ช็อปปิ้ง เจาะตลาดสินค้าสุขภาพและความงามใน AEC
    สัมภาษณ์พิเศษ คุณวัชรียา รงค์เดชประทีป ผู้บริหาร โอเค ช็อปปิ้ง เจาะตลาดสินค้าสุขภาพและความงามใน AEC           ปัจจุบันประเทศไทยถือว่ามีศักยภาพสูงมากในการก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม เนื่องจากมีธุรกิจสุขภาพและความงามที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับเกิดขึ้นอย่างมากมาย และก็มีหลากหลายแบรนด์ที่สามารถขยายตลาดไประดับอาเซียน เพราะทุกวันนี้ไม่ว่าประเทศ.....
24 พฤษภาคม 2559 | อ่านต่อ...
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด