“H2 Hybrid Systems” ชุดอุปกรณ์เสริมระบบอัจฉริยะที่นำเรื่องของ Hydrogen เข้ามาช่วยประหยัดน้ำมันทันทีที่สตาร์ท +-30%
    รางวัล Innovation Service Career “H2 Hybrid Systems”        ผมคิดค้นพัฒนา H2 ขึ้นมา เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงครับ ซึ่งขอบคุณมากที่มีกลุ่มคนเล็งเห็นถึงประโยชน์ ของอุปกรณ์นี้ และรางวัลนี้ ผมและทีมงาน H2 ทุกคนขอขอบคุณมากครับ        การพัฒนาสร้างนวัตกรรมสินค้าหรือ บริการใหม่ๆ คือโจทย์หลักของการทำธุรกิจยุคใหม่ เพรา.....
25 สิงหาคม 2557 | อ่านต่อ...
Page : 1 2 3 4
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด