Home | ธุรกิจน่าลงทุน
Star Business คุณวรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จี สปีชี่ จำกัด
    Star Business คุณวรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จี สปีชี่ จำกัด           คุณวรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์ (คุณน็อต ) กรรมการผู้จัดการ บริษัท จี สปีชี่ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายยาดมสูตรเจล ภายใต้แบรนด์ เดอะ กอริลล่า-The Gorilla คุณน็อตเล่าว่าสำหรับการเริ่มต้นเริ่มแรกนั้นมาจากการได้ทำงานวิจัยร่วมกับ สวทช .และ สกว.ในการป.....
25 สิงหาคม 2560 | อ่านต่อ...
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด