Home | News (SMEs News)
หัวเว่ย เทคโนโลยี่ ประเทศไทย เผยกลยุทธ์ เปิดรับชีวิตในรูปแบบดิจิทัล
         บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศกลยุทธ์ "เปิดรับชีวิตในรูปแบบดิจิทัล" (Embrace Digital Life) รองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 ภายในงานแสดง ศักยภาพทางดิจิทัลเทคโนโลยีแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2017 (Digital Thailand Big Bang 2017) ภายใต้ยุทศาสตร์ดังกล่าว หัวเว่ย ประเทศไทย มีแผนในการผลักดัน นวัตกรรม และ โซลูชั่น คุณภาพสูง ได้แก่ เมืองอ.....
19 กันยายน 2560 | อ่านต่อ...
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด