Home | News (SMEs News)
เอไอเอส ย้ำวิสัยทัศน์พร้อมเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ยกระดับสู่ไทยแลนด์ 4.0 ประกาศเปิดตัว 3 แพลตฟอร์ม IoT, VDO,VR เปิดโอกาส
    เอไอเอส ประกาศวิสัยทัศน์ชัดเจน พร้อมก้าวสู่การเป็น Digital Platform for Thais เพื่อร่วมสร้างความแข็งแกร่งแก่ประเทศ เพราะ IoT จะเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่พลิกโฉมการใช้ชีวิต ตลอดจนรูปแบบการให้บริการ การบริหารจัดการองค์กรจากทั้งภาครัฐและเอกชนไปอีกขั้น เอไอเอสจึงเตรียม 2 เครือข่ายเพื่อ IoT โดยเฉพาะคือ Narrow Band IoT และ eMTC - Enhance Machine Type Communication เริ่มต้นทั่วกรุงเทพฯ และหัวเ.....
23 กุมภาพันธ์ 2561 | อ่านต่อ...
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด