Home | News (SMEs News)
กสิกรไทยเผยทิศทางธุรกิจตลาดทุนปี 2559
            นายธิติ ตันติกุลานันท์ (ขวา) ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน และนายกอบสิทธิ์ ศิลปชัย (ซ้าย) ผู้บริหารงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย แถลงข่าวผลงานสายงานธุรกิจตลาดทุนปี 2558 และทิศทางธุรกิจปี 2559 ตั้งเป้าหมายครองความเป็นผู้นำด้านการให้บริการให้คำปรึกษาและผลิตภัณฑ์บริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนแบบครบวงจรแก่ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก และการเป็นที่ปรึกษาด้.....
11 กุมภาพันธ์ 2559 | อ่านต่อ...
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด