Home | News (SMEs News)
ม.ขอนแก่น จับมือกสิกรไทย ปั้นนักธุรกิจออนไลน์รุ่นใหม่
           นายวีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร (ที่ 3 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวัน (ที่ 3 จากซ้าย) รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และรองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช (ที่ 2 จากซ้าย) คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมลงนามความร่วมมือจัดโครงการเสริมศักยภาพธุรกิจออนไลน์ หรือ KOS ON TOUR เปิดรับสมัครนั.....
13 กุมภาพันธ์ 2562 | อ่านต่อ...
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด