Home | News (SMEs News)
คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ (K) เข้าเทรดวันแรกเปิดราคาเหนือจอง
    กรุงเทพฯ--18 ธ.ค.--เดอะเวย์ คอมมิวนิเคชั่น นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ ประธานกรรมการ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ จำกัด (มหาชน) หรือ K นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการ และผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ นางอัศวินี ไตลังคะ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) และนายสันทัด สงวนดีกุล รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิ.....
21 ธัันวาคม 2558 | อ่านต่อ...
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด