Home | News (SMEs News)
ทีโอที เปิด TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ นำเทคโนโลยี-นวัตกรรม ดันเศรษฐกิจชุมชนบ้านห้วยมงคล จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตามนโยบ
           ที่ โรงเรียนบ้านห้วยมงคล อำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม CSR เปิดโครงการ "TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ" นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างมูลค่าในสินค้าและบริการดันเศรษฐกิจสู่ชุมชนบ้านห้วยมงคล ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยมี นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็.....
29 ตุลาคม 2561 | อ่านต่อ...
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด