Home | News (SMEs News)
CEO Talk รวยด้วยการบริหารเงินลงทุนอย่างมืออาชีพ การซื้อขายกิจการและภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยคุณนลินี งามเศรษฐมาศ บริษัท ไอร่า แคปปิ
              คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงาน CEO Talk รวยด้วยการบริหารเงินลงทุนอย่างมืออาชีพ พร้อมการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในหัวข้อ "การซื้อขายกิจการและภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน" โดยคุณนลินี งามเศรษฐมาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ให้กับนักศึกษาและแขกผู้.....
20 พฤษจิกายน 2559 | อ่านต่อ...
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด