Home | News (New Biz)
ไทยสัปปายะ สหคลินิก บริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของผู้ป่วย
    ไทยสัปปายะ สหคลินิก คลินิกบริการทางด้านแพทย์แผนไทยและเวชศาสตร์ชะลอวัย ที่มีแผนการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม ดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทยผสานกับสภาพแวดล้อมที่ดีทั้งดิน น้ำ ลม ไฟ อากาศ ต้นไม้ อาหาร พร้อมทั้งยึดหลักการดูแลโดยให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง นอกเหนือจากมุมมองการรักษาของแพทย์ แนวทางการวางแผนของผู้ป่วยแต่ละรายยังขึ้นอยู่กับความต้องการและความพึงพอใจของผู้ป่วยเป็นสำคัญ เพื่อเป็นการให้บริการดูแล.....
05 กรกฎาคม 2565 | อ่านต่อ...
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด