Home | News (New Biz)
TOT Greeting Call บริการใหม่ที่ช่วยให้โทรศัพท์ของคุณฉลาดขึ้น
    TOT Greeting Call บริการใหม่ที่ช่วยให้โทรศัพท์ของคุณฉลาดขึ้น      Greeting Call บริการใหม่จากบริษัททีโอทีจำกัด (มหาชน) โดยคุณพนมกรตังทัตสวัสดิ์ผู้บริหารบริษัทสกายไฮจำกัดที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของระบบการทำงานของ Greeting Call ที่ช่วยทำให้ธุรกิจ SMEs ในบ้านเราได้มีเทคโนโลยีใหม่ๆที่ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นเพิ่มมูลค่าให้กับโทรศัพท์ประจำที่ทำให้โทรศัพท์ฉลาดขึ้นจึงร่วมมือกับบริ.....
25 พฤษจิกายน 2558 | อ่านต่อ...
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด