Home | News (New Biz)
Digital Transformation สำหรับองค์กร
                ช่วงที่ผ่านมามีหลายองค์กรที่ขอให้ผมเข้าไปช่วยดูเรื่องทรานส์ฟอร์มองค์กร เพราะตอนนี้ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทอย่างมาก เมื่อเริ่มเข้าไปทำก็เริ่มเห็นอะไรหลายอย่างที่น่าจะเป็นประเด็นสำหรับองค์กรหรือผู้ประกอบธุรกิจในปัจจุบัน ในการทรานส์ฟอร์มองค์กรจะมีอยู่ด้วยกัน 5 มุมมองก็คือ ในเชิงของลูกค้า ในเชิงการแข่งขัน เรื่องของ Data เรื่องของนวั.....
15 กันยายน 2561 | อ่านต่อ...
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด