Home | News (New Biz)
เซเว่นฯ จับมือกรมการค้าภายในและสมาคมค้าปลีกฯ ทุนไทย จัดสัมมนาฟรี ให้ความรู้ร้านค้าปลีกและเอสเอ็มอี
    เซเว่นฯ จับมือกรมการค้าภายในและสมาคมค้าปลีกฯ ทุนไทย จัดสัมมนาฟรี ให้ความรู้ร้านค้าปลีกและเอสเอ็มอี         เซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์, สมาคมค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย จัดงานสัมมนาพิเศษถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ค้าปลีกและเอสเอ็มอี ครั้งที่ 30 “NEW GEN SME จับจุดค้าปลีก 4.0” เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการทำธุรกิจการค้าย.....
07 พฤษภาคม 2560 | อ่านต่อ...
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด