Home | News (New Biz)
ไอเอฟเอสเปิดตัวเวอร์ชั่นใหม่ของระบบการดำเนินงานอัจฉริยะสำหรับองค์กร (IFS Enterprise Operational Intelligence)
             คุณสมบัติใหม่ได้เสริมความสามารถด้านเวอร์ชวลไลเซชั่นแบบกำหนดได้เอง รวมการใช้งานแบบ ปลั๊กแอนด์เพลย์ ของไอเอฟเอส แอพพลิเคชั่นส์ และผนวกไอเอฟเอส ไอโอที บิซิเนส คอนเนคเตอร์ ไอเอฟเอส บริษัทผู้ผลิตแอพพลิเคชั่นสำหรับองค์กรระดับโลก เปิดเผย คุณสมบัติที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผลิตภัณฑ์การดำเนินงานอัจฉริยะสำหรับองค์กรหรือไอเอฟเอส อีโอไอ (IFS Enter.....
25 พฤษจิกายน 2559 | อ่านต่อ...
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด