Home | News (New Biz)
แนะนำเทศกาลสำคัญทางศาสนาพราหมณ์ฮินดู เทศกาลหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากต่อ ชาวอินเดียและผู้ที่บูชาเคารพศรัทธาในองค์บรมครูพระพิฆเณศม
    เครดิตภาพ : http://doubtfulnews.com      ผมได้รับโอกาสให้มาอรรถาธิบาย แนะนำเทศกาลสำคัญทางศาสนาพราหมณ์ฮินดู เทศกาลหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากต่อ ชาวอินเดียและผู้ที่บูชาเคารพศรัทธาในองค์บรมครูพระพิฆเณศมหาเทพทั่วโลก เทศกาลนี้เรียกชื่อว่า “คเณศจตุรถี” ซึ่งแปลให้เข้าใจได้ง่ายๆ คือ วันคล้ายวันประสูติขององค์พระพิฆเนศ นั่นเอง โดยกิจกรรมสำคัญที่มีปรากฏขึ้นเพียงปีละครั.....
19 สิงหาคม 2559 | อ่านต่อ...
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด