Home | News (New Biz)
รถยนต์กำลังกลายมาเป็นสนามแข่งขันแห่งใหม่ของบริษัทเทคโนโลยี และในปี 2559
     เทคโนโลยีรถยนต์อัจฉริยะ      รถยนต์กำลังกลายมาเป็นสนามแข่งขันแห่งใหม่ของบริษัทเทคโนโลยี และในปี 2559 ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าเราน่าจะได้เห็นบทบาทของบริษัทเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมรถยนต์มากยิ่งขึ้นในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เริ่มต้นจากเทคโนโลยีความบันเทิงบนคอนโซลรถยนต์ ไปจนถึงเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่างรถยนต์ที่ขับเคลื่อนโดยไม่ต้องอาศัยคนขับ      แจ๊ค เนราด บรรณาธิก.....
29 มิถุนายน 2559 | อ่านต่อ...
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด