Home | News (New Biz)
การขยายแฟรนไชส์นั้นมีแนวทางหลายแบบสำหรับประยุกต์เป็นกลยุทธ์
            ทฤษฎีการขยายธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ นั้นมีแนวทางหลายแบบสำหรับประยุกต์เป็นกลยุทธ์ที่จะนำมาใช้กับการดำเนินกิจการสำหรับการสร้างความเติบโตให้ทั้งธุรกิจที่เป็นสาขาของบริษัทและสาขาของแฟรนไชส์ซี แต่ละวิธีนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพความพร้อมของธุรกิจที่สร้างขึ้นมาเพื่อขยายงานในการสร้างผู้ร่วมทุนเข้ามาขยายสาขาในระบบแฟรนไชส์ ความเหมาะสมของการยึดแนวทางจะเกิดขึ้.....
27 พฤษภาคม 2559 | อ่านต่อ...
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด