Home | News (New Biz)
Club Sweety สถาบันที่เปิดสอนการทำไอศกรีม ของคุณนิมณิชา กรรณเลขา
      Club Sweety The Joyest Passion For Ice Cream       Club Sweety สถาบันที่เปิดสอนการทำไอศกรีม ของคุณนิมณิชา กรรณเลขา หรือคุณนิม เชฟที่มีประสบการณ์มากว่า 10 ปี เจ้าของสถาบันที่มีดีกรีจบทางด้านการทำไอศกรีมแนว Gelato จากประเทศอิตาลี และจากสถาบัน Gelato Specialist สิงคโปร์ และยังจบทางด้านเบเกอรี่ จากสถาบันศิลปศาสตร์การอาหาร มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ไอศกรีม จ.....
08 เมษายน 2559 | อ่านต่อ...
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด