Home | News (New Biz)
แนวคิดที่จะสร้างความสำเร็จให้ธุรกิจนั้นจะวนเวียนอยู่ไม่กี่เรื่อง
    องค์ประกอบความสำเร็จ            แนวคิดที่จะสร้างความสำเร็จให้ธุรกิจนั้นจะวนเวียนอยู่ไม่กี่เรื่อง เรื่องแรกที่มักจะนึกถึงกันก็คือ การบริการที่ต้องสร้างความพอใจให้กับลูกค้าได้จริง ไม่ต้องหรูเลิศแต่สามารถตอบคำถามและช่วยให้ลูกค้าได้สิ่งที่เขาคาดหวังก็ถือว่า ใช้ได้แล้ว เรื่องต่อมาก็คือ เรื่องคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่นำเสนอจะต้องสามารถบอกถึงมาตรฐานได้ มีความส.....
28 มีนาคม 2559 | อ่านต่อ...
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด