Home | News (New Biz)
Tara Avenue rangsit klong 3 คอมมูนิตี้มอลล์ ติดถนนรังสิต-นครนายก
    Tara Avenue rangsit klong 3 คอมมูนิตี้มอลล์ ติดถนนรังสิต-นครนายก Tara Avenue Rangsit Klong3 ตั้งอยู่บนถนนรังสิต-นครนายก บนพื้นที่ร่วม10ไร่ เชื่อมต่อพื้นที่โครงการTara Avenue และพื้นที่ใกล้เคียงบวกกับทำเลที่มีศักยภาพสูงนั้นทำให้พื้นที่ดังกล่าวสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนบริเวณคลอง3 และใกล้เคียงภายใต้Concept“วิถีริมคลอง ครรลองร่วมสมัย รับใช้ชุมชน" บรรย.....
10 เมษายน 2559 | อ่านต่อ...
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด