Home | News (New Product)
ธุรกิจถอนขน...ทันใจ ลงทุนน้อย คืนทุนเร็ว กับ Body Care
    ธุรกิจถอนขน...ทันใจ ลงทุนน้อย คืนทุนเร็ว กับ Body Care คุณแหม่ม ร้านพรรณวดี Beauty&Wax      ประมาณ 5 ปีก่อน แหม่มได้ไปเดินดูงาน Event เกี่ยวกับสปาที่เมืองทองธานี ไปเจอบูท BodyCare สนใจผลิตภัณฑ์แว็กซ์ขนมาก เพราะเปิดร้านสปาอยู่แล้วและที่ร้านก็มีการบริการแว็กซ์ขนให้กับลูกค้า แต่เป็นแว็กซ์แบบร้อน ซึ่งวิธีการใช้ก็ยุ่งยากประกอบกับผลลัพธ์ที่ได้ก็ไม่น่าพอใจ ต่างจากแว็กซ์.....
14 พฤษจิกายน 2556 | อ่านต่อ...
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด