Home | News (New Product)
โฉมใหม่ “น้ำมันสมุนไพรหอมกันยุง และน้ำกัดเท้า” สูตรกันน้ำ-ยึดเกาะผิวนาน
           อ.อังคนา วิชิต อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย กล่าวถึง ที่มาของผลิตภัณฑ์ ว่า ได้ร่วมกับ ดร.วธู พรหมพิทยารัตน์ สังกัดหน่วยวิจัยและบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) ในการผลิต “น้ำมันสมุนไพรหอมกันยุง และน้ำกัดเท้า” เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ผ่านมา โดย ดร.วธู เชี่ยวชาญด้านเภสัชวิทยา การใช้สม.....
26 กุมภาพันธ์ 2555 | อ่านต่อ...
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด