Home | News (Events)
SME Development Bank ติดปีกอาวุธ SMEs ไทย บุกตลาด CLMV จัดสัมมนาเจาะลึก เปิดขุมทรัพย์จับตลาด กัมพูชา-เวียดนาม ครั้งที่ 2
               ในวันนี้ (22 มิ.ย. 2560) นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank หรือ ธพว.) กล่าวถึงการขานรับนโยบายรัฐบาลเร่งส่งเสริมองค์ความรู้ควบคู่แหล่งเงินทุน เดินหน้าจัดกิจกรรมยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ให้ก้าวไกลสู่ประเทศกลุ่ม CLMV ซึ่งยอมรับว่าขณะนี้กลายเป็นศูนย์กลาง.....
23 มิถุนายน 2560 | อ่านต่อ...
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด