Home | News (Events)
ธพว. จับมือ เออาร์ไอพี จัดงานสัมมนา Transforming SMEs Toward 4.0 มุ่งปฎิวัติเอสเอ็มอีไทยสู่ยุค 4.0 ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
           ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ นิตยสาร Business+โดย บมจ.เออาร์ไอพี จัดงานสัมมนาเรื่อง"Transforming SMEs Toward 4.0: ปฎิวัติเอสเอ็มอีไทยสู่ยุค 4.0 ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี" เปิดเวทีรวมพลกูรูและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เผยเคล็ดลับความสำเร็จของธุรกิจที่นำนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอด เพื่อให้เป็นองค์ความรู้สำหรับเอสเอ็มอีได้นำไปป.....
17 สิงหาคม 2561 | อ่านต่อ...
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด