Home | News (Events)
OTOP ช็อป ชิม สนุก และการเจรจาจับคู่ธุรกิจ ครั้งที่ 2
               กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ซึ่งได้แก่จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม จัดงาน " OTOP ช็อป ชิม สนุก และการเจรจาจับคู่ธุรกิจ ครั้งที่ 2 " ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2560 เพื่อขยายช่องทางการตลาดสินค้าและบริการเด่นของกลุ่มจังหวัดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายกันมากขึ้น และเพื่อเป็นการเพิ่.....
23 เมษายน 2560 | อ่านต่อ...
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด