Home | News (Events)
พิธีเปิดงาน 1st International ADR Conference 2018 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
          ฯพณฯ พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุม "1st International ADR Conference 2018" ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดย สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) ร่วมกับ คณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศและสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (UNCITRAL-RCAP) โดยมี ดร......
28 พฤษภาคม 2561 | อ่านต่อ...
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด