Home | News (Events)
อ้วยอันโอสถ ตอกย้ำความสำเร็จ ได้รับรางวัล #อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 5 ปี การันตีคุณภาพคับแก้ว
             นายชนรรค์ สมบูรณ์เวชชการ (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด ผู้ผลิตและ จัดจำหน่ายยาสมุนไพรมานานกว่า 70 ปี ล่าสุด ได้รับรางวัล "อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2561" ในประเภทสถานประกอบการด้านยา จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข.....
26 ธัันวาคม 2560 | อ่านต่อ...
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด