Home | News (Events)
แคสเปอร์สกี้ แลป เชิญชวนคนไทยร่วมประกวด Goondus Awards
           แคสเปอร์สกี้ แลป เปิดตัวแคมเปญชื่อ "กูนดูส์ อวอร์ดส์" (Goondus Awards) สำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อให้ความรู้และกระจายความตระหนักรู้เรื่องความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ต โดย "กูนดูส์ อวอร์ดส์" เปิดเชิญชวนให้ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตส่งเรื่องราวข้อผิดพลาดและการประพฤติตัวแบบผิดๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ทำให้ตนเองเสียชื่อเสียงหรือทรัพย์สินเ.....
15 สิงหาคม 2560 | อ่านต่อ...
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด