Home | Marketing Experience
เรื่องของสัญญาเช่าและขั้นตอนการเปิดร้าน สิ่งจำเป็นที่ต้องรู้
      เรื่องของสัญญาเช่าและขั้นตอนการเปิดร้าน สิ่งจำเป็นที่ต้องรู้      พอเขียนเรื่องเกี่ยวกับการตลาดในแง่มุมต่างๆ ภายในศูนย์การค้าหรือในห้าง มาหลายฉบับ ก็มีคำถามว่าพอมีลู่ทางแนวทางการหาทำเลหาร้าน เปิดขายสินค้าหรือบริการแล้ว จะทำสัญญากับเจ้าของพื้นที่ หรือทางศูนย์การค้า ในฐานะ ผู้ให้เช่า ทางเจ้าของสินค้าหรือในฐานะ ผู้เช่า ควรจะรู้อะไรบ้างที่จะช่วยสร้างความเข้าใจและค.....
29 พฤษจิกายน 2561 | อ่านต่อ...
Page : 1
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด