Home | nok.smesrangarcheep
เครื่องหมายการันตีสินค้า อย. ผ่านฉลุย สิ่งสำคัญที่ต้องรู้...ก่อนคิดเป็นเจ้าของแบรนด์
    เครื่องหมายการันตีสินค้า อย. ผ่านฉลุย สิ่งสำคัญที่ต้องรู้...ก่อนคิดเป็นเจ้าของแบรนด์             สมัยนี้สำหรับการเป็นเจ้าของแบรนด์ ‘สินค้า’ เป็นตัวแปรสำคัญที่นอกเหนือจากคำว่า ‘คุณภาพและราคา’ นั่นคือ มาตรฐานหรือตัวการันตีสินค้าที่จะบ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือว่าสินค้านั้นได้รับการขึ้นทะเบียนหรือมีการจดแจ้งเลข.....
08 มีนาคม 2561 | อ่านต่อ...
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด