Home | How To Success
JumpingClay in Thailand THE WORD’S BEST ARTS & CRAFTS ผู้นำการศึกษาด้านศิลปะการปั้นชั้นนำระดับโลก
    JumpingClay in Thailand THE WORD’S BEST ARTS & CRAFTS ผู้นำการศึกษาด้านศิลปะการปั้นชั้นนำระดับโลก   JumpingClay คือ สถาบันสอนปั้นดินเบาชั้นนำของโลก ที่มีสาขากว่า 800 สาขาใน 43 ประเทศทั่วโลก เป็นการเรียนในรูปแบบบูรณาการ ที่เกิดจากการเล่นและกระบวนเรียนรู้ศิลปะปั้นดิน Jumping Clay เป็นดินปั้นประเภท Light Clay หรือที่เรียกว่า ดินเบา มีลักษณะนุ่มและยืดหยุ่นปั้นขึ้นรู.....
04 กุมภาพันธ์ 2562 | อ่านต่อ...
Page : 1 2
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด