Home | แฟรนไชส์ Recommend
แฟรนไชส์ทัดดาวทุกอย่าง 20 ร้านค้าปลีกสินค้าราคาเดียว 20 บาท งบลงทุนเริ่มต้นเพียง 79,000 บาท
    แฟรนไชส์ทัดดาวทุกอย่าง 20 ร้านค้าปลีกสินค้าราคาเดียว 20 บาท งบลงทุนเริ่มต้นเพียง 79,000 บาท ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ใครๆก็อยากซื้อสินค้าดีราคาถูกด้วยกันทั้งนั้น และส่วนใหญ่หากสังเกตกันให้ดีลูกค้าที่เดินเข้าร้านแบบนี้ต้องซื้อสินค้าในร้านไม่ต่ำกว่า 3 ชิ้น ฉะนั้นการลงทุนเปิดร้านขายของทุกอย่าง 20 บาท จึงน่าจะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจมาก ๆ ทว่าสิ่งแรกที่ผู้ที่สนใจอยากลงทุนในธุรกิจนี้จำเป็นต้.....
07 มกราคม 2563 | อ่านต่อ...
Page : 1 2 3
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด