Home | News (New Product)
2555 ส่งสุขด้วยกระเช้าสหกรณ์
เขียนโดย Admin เมื่อ 25 ธันวาคม 2554 เวลา 22:18:39 น. | ผู้เข้าชม 9391 ครั้ง

 

          นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดโครงการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าสหกรณ์เนื่องใน เทศกาลปีใหม่ ขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2546 ที่ผ่านมาและต่อเนื่องทุกปี ซึ่งในปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 8 แล้ว โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยหาช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสมาชิกสหกรณ์ และเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรมด้านการตลาดสำหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์จากสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ ตลอดทั้งเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์จากสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น ซึ่งทุกปีที่ผ่านมาสินค้าสหกรณ์ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคจำนวนมาก และสามารถสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพได้เป็นอย่างดี
 
 
 
 
          “จากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา สินค้าของสหกรณ์ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สินค้าของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของบุคคลทั่วไปอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรให้จัดทำโครงการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าสหกรณ์เนื่องใน เทศกาลปีใหม่ ปี 2555 ขึ้นเช่นดังทุกปีที่ผ่านมา โดยจะใช้ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ถือว่าเป็นช่วงที่ผู้บริโภคมีความต้องการสั่ง ซื้อสินค้า และผู้คนกำลังมองหาของขวัญ ของฝาก หรือของกำนัล จึงเป็นโอกาสที่จะได้นำเสนอสินค้าของสหกรณ์ให้กับผู้บริโภค ได้เลือกซื้อสินค้าเป็นของฝาก ของกำนัล อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกของสหกรณ์โดยผลิตภัณฑ์ที่นำมา จำหน่าย” นายสมชาย กล่าว
 
 
          สำหรับโครงการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าสหกรณ์เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ปี 2555 จะมีการวางผลิตภัณฑ์จำหน่าย ณ บริเวณศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศ บริเวณชั้น 1 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2628-5536 เวลา 09.00-16.00 น. ในวันและเวลาราชการ.
 
 
ที่มา : เดลินิวส์
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด