Home | News (New Product)
ผลวิจัย "หม่อนผลสด"...บำรุงสมองและหลอดเลือด
เขียนโดย Admin เมื่อ 26 มกราคม 2555 เวลา 18:07:56 น. | ผู้เข้าชม 13313 ครั้ง

     จากกระแสความนิยมบริโภคผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ในกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มผู้รักสุขภาพซึ่งต้องการบริโภคผลไม้ที่ให้ประโยชน์ต่อสมองและร่างกาย ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยแต่ละปีมีมูลค่าการนำเข้าผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ปีละหลายร้อยล้านบาท กรมหม่อนไหม จึงได้ศึกษาวิจัย ผลหม่อน หรือ มัลเบอร์รี่ ซึ่งพบว่า ผลหม่อนมีกรดโฟลิกสูงกว่าบลูเบอร์รี่ถึง 1-2 เท่า และยังมีสารกลุ่มโพลีฟีนอล ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ มีประโยชน์ช่วยให้เซลล์เม็ดเลือดแดงเจริญเต็มที่เซลล์ประสาทไขสันหลังและเซลล์สมองเจริญเป็นปกติ กระแสเลือดหมุนเวียนดี และหลอดเลือดแข็งแรง รวมถึงลดอาการแพ้ต่าง ๆ และช่วยยืดอายุเม็ดเลือดขาวอีกด้วย

 


     นายประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวว่า นอกจากนี้ผลหม่อนสามารถนำไปแปรรูปเป็นอาหารและเครื่องดื่มได้หลายชนิด เช่น น้ำหม่อนพร้อมดื่ม น้ำหม่อนสกัด น้ำหม่อนเข้มข้น แยมหม่อน และท้อปปิ้งหม่อน ซึ่งปัจจุบันมีการผลิตในเชิงพาณิชย์ เช่น โครงการพระราชดำริภูพยัคฆ์ จ.น่าน โครงการพระราชดำริดอยม่อนล้าน จ.เชียงใหม่ โครงการหลวงดอยคำ จ.เชียงใหม่ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ศูนย์ศิลปาชีพหม่อนไหมบ้านห้วยเดื่อ จ.แม่ฮ่องสอน และกลุ่มเกษตรกรบ้านดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี เป็นต้น คิดเป็นมูลค่าการผลิต ปีละประมาณ 200-300 ล้านบาท โดยประเทศที่นำเข้าผลิตภัณฑ์หม่อนผลสดจากไทย ได้แก่ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และตะวันออกกกลาง ซึ่งโดยปกติผลหม่อนจะให้ผลผลิตประมาณ 1,000 กิโลกรัม/ไร่/ปี และมีราคาในท้องตลาดราคากิโลกรัมละประมาณ 500 บาท ทำให้เกษตรกรที่ปลูกมีรายได้เพียงพอที่จะปลูกเป็นอาชีพหลักได้ อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาสำคัญที่จะต้องดำเนินการแก้ไข คือ ผลหม่อนเน่าเสียเร็ว เนื่องจากมีผิวบาง ซึ่งในอนาคตหากสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ คาดว่าแนวโน้มการปลูกและการบริโภคผลหม่อนจะขยายตัวสูงขึ้น และมีศักยภาพที่จะใช้ทดแทนการนำเข้าผลไม้ตระกูลเบอร์รี่จากต่างประเทศได้

 


     นายวิโรจน์ แก้วเรือง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผลิตภัณฑ์หม่อนไหม กรมหม่อนไหม กล่าวเพิ่มเติมว่า หม่อนเป็นผลไม้ที่ไม่มีการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดโรค แมลง จึงมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างยิ่ง ผลิตภัณฑ์มัลเบอร์รี่หรือผลหม่อนจึงเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่เป็นทางเลือกใหม่ที่มีผลดีต่อสุขภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค นอกจากนี้จากการทำวิจัยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า ผลหม่อนสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการทดลองกับกลุ่มอาสาสมัคร สำหรับการดำเนินงานด้านการส่งเสริมเกษตรกร กรมหม่อนไหมดำเนินการส่งเสริมการปลูกหม่อนแก่เกษตรกรทั้งการปลูกเพื่อจำหน่ายผลสด รวมไปถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ประชาชนปลูกหม่อนเป็นผลไม้ประจำ
บ้าน

     ...ผู้สนใจปลูกหม่อนผลสดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรมหม่อนไหม หรือศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้ง 21 แห่งทั่วประเทศ.


ที่มา : เดลินิวส์

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด