Home | News (New Product)
ศูนย์ความเป็นเลิศ ผักตบชวา - อินไซด์ แคมปัส
เขียนโดย Admin เมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 18:51:47 น. | ผู้เข้าชม 11812 ครั้ง

     ยุคนี้ถ้าใครยังคิดว่าสินค้าที่แปรรูปมาจากผักตบชวา มีแค่จำพวกเครื่องสาน เช่น ตะกร้า กระเป๋า ฯลฯ แล้วละก็คงผิดไปถนัดเสียแล้ว เมื่อ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)พระนคร ได้คิดค้นการผลิตกระดาษและผ้าจากผักตบชวา ส่งผลให้เกิดหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผักตบชวา ไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตา ของชำร่วย หรือแม้กระทั่งข้าวของเครื่องใช้ที่ทำจากผ้า ซึ่งมีการออกแบบลวดลายบนผ้าผักตบชวาได้อย่างงดงาม

 


     ผลจากการทำงานของทีมนักวิจัยที่เข้มแข็ง ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญจากคณะและสาขาวิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดเป็นงานวิจัยที่พิถีพิถันและทำให้ได้กลวิธีที่แตกต่างในขั้นตอนการผลิต สินค้าแปรรูปจากผักตบชวา นอกจากเป็นการแก้ปัญหาการมีอยู่ของผักตบชวาตามแม่น้ำลำคลองแล้ว ยังสามารถนำผักตบชวามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในขณะที่สินค้าซึ่งต่อยอดจากงานวิจัยก็มีคุณภาพ โดยเฉพาะการลดปัญหาเชื้อรา ซึ่งมักเกิดขึ้นจากการนำผักตบชวามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์


     “ปกติชาวบ้านมักเอาผักตบชวาขึ้นจากน้ำแล้วเอาไปตากแห้ง จากนั้นก็นำไปอบด้วยกำมะถันแล้วใช้สานเป็นกระเป๋าเลย ทำให้เกิดปัญหาเชื้อราได้ง่าย แต่งานวิจัยของ มทร.พระนคร เป็นการนำผักตบชวามาผ่านกระบวนการผลิตโดยมีพื้นฐานงานวิจัยรองรับเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ผักตบชวาที่ดีที่สุด”


     นายสัมภาษณ์ สุวรรณคีรี อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย เรื่องการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักตบชวา บอกเล่าถึงขั้นตอนในการสร้างมูลค่าจากผักตบชวาว่า ในส่วนของการทำกระดาษผักตบชวานั้น ก่อนอื่นจะเริ่มจากนำผักตบชวาขึ้นตากแห้ง 15 วัน จากนั้นนำมาสกัดเป็นเส้นใย ด้วยการต้มใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ใส่โซดาไฟเพื่อให้ผักตบชวายุ่ยและใส่สารโพลิเมอร์เพื่อทำหน้าที่ยึดเส้นใยให้เป็นกระดาษ (ในส่วนของกระดาษสาจะมีสารโพลิเมอร์ตามธรรมชาติอยู่แล้ว)


     จากนั้นก็จะมีขั้นตอนไม่แตกต่างจากการผลิตกระดาษ ได้แก่ การปั่นเยื่อที่ได้ ช้อนเยื่อมาใส่ตะแกรงแล้วนำไปตากให้แห้งจนออกมาเป็นแผ่นกระดาษ โดยกระดาษผักตบชวาจะมีคุณสมบัติเด่น ต่อเมื่อทาด้วยกาวลาเท็กซ์และเคลือบด้วยกาวน้ำ ก็จะทำให้ได้กระดาษที่แข็งและทนทานเหมือนไม้ สามารถนำไปทำผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายตามแต่จะคิดค้นประดิษฐ์ขึ้น


     ’ส่วนการผลิตผ้าจะใช้วิธีสกัดเส้นใยผักตบชวาออกมาเป็นเส้นด้าย จากนั้นนำไปทอจนได้ออกมาเป็นผ้าทอผักตบชวา โดยที่สามารถเพิ่มลวดลายในการทอเพื่อให้ผ้าที่ได้มีความสวยงามน่าใช้ นอกจากนี้สิ่งที่แตกต่างในขั้นการแปรรูปผักตบชวาของทีมวิจัย คือ การนำสารโซเดียมเบนโซเอท (Sodium benzoate) หรือสารกันบูด มาใช้ในขั้นตอนการแช่ผักตบชวาและใช้ฉีดพ่นระหว่างกระบวนการผลิต ซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์ได้ดีกว่ากรรมวิธีการอบผักตบชวาด้วยกำมะถันเหมือนที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไป“

 


     จากจุดแรกเริ่มในการเข้ามาแก้ปัญหาผักตบชวาที่มีปริมาณมาก จนสร้างปัญหาให้ชุมชนในตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จนถึงวันนี้ชุมชนเหล่านั้นได้รวมกลุ่มกันเป็น “ชุมชนบ้านผักตบชวา” แหล่งผลิตชิ้นงานจากผักตบชวาที่มีชื่อเสียง รับรองคุณภาพด้วยรางวัลชนะเลิศจากหลายหน่วยงาน ซึ่งเหล่านี้ไม่เพียงสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน แต่ยังเกิดเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชนและชาวบ้าน ทั้งในท้องถิ่นและจากพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมกันนี้ยังได้ยกระดับขึ้นเป็นแหล่งวิสาหกิจขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอี และทางจังหวัดก็ร่วมให้การสนับสนุนผลักดันนำไปสู่อุตสาหกรรมส่งออกอีกด้วย


     ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ ผอ.สถาบัน วิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร กล่าวว่า จากวิสัยทัศน์ของ มทร.พระนคร ในการเป็น มหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ กอปรกับภารกิจ 4 ด้านในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ การจัดการเรียนการสอน ทำงานวิจัย บริการสังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จึงส่งผลให้เกิดโครงการวิจัยเรื่องผักตบชวาขึ้น โดยมหาวิทยาลัยยังมีเป้าหมายสูงสุด คือ การสร้างศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านผักตบชวา ซึ่งจะเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับผักตบชวา รวมไปถึงการต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา เพื่อในอนาคตข้างหน้า “ผักตบชวา” จะไม่ใช่แค่พืชไร้ค่าหรือกอสวะอีกต่อไป


     สำหรับผู้สนใจติดต่อรับคำปรึกษาแนะนำการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา สามารถติดต่อได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0-2282-9009-15 ต่อ 6093 และ 6094 หรือเว็บไซต์ www.ird.rmutp.ac.th

ครบเครื่องเรื่องแคมปัส


ที่มา : เดลินิวส์

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด