Home | How To Success
เปิดร้านทำเล็บ ต้องมาดูหลักเกณฑ์ที่ผู้ลงทุนเปิดร้านทำเล็บควนพิจารณา เตรียมพร้อมก่อนเปิดร้าน
เขียนโดย Admin เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 19:36:32 น. | ผู้เข้าชม 47428 ครั้ง

หลักเกณฑ์ที่ผู้ลงทุนเปิดร้านทำเล็บควนพิจารณา มีดังต่อไปนี้

      1. ทำเลที่ตั้ง มีทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม เช่นอยู่ในชุมชนที่มีกลุ่มคนที่เป็นลูกค้าเป้าหมายอยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายสมารถเดินทางได้สะดวก

      2. ขนาดของร้าน
      - ขนาดเล็ก : พื้นที่โดยประมาณ 2-8 ตารางเมตร โดยมักจะเป็นร้านที่ให้บริการเพ้นท์เล็บหรือต่อเล็บซึ่งจะใช้โต๊ะทำเล็บประมาณ 2 โต๊ะ
      - ขนาดกลาง :ตั้งแต่ 12- 45 ตารางเมตร ให้บริการแบบครบวงจรได้แก่ การเสริมต่อเล็บ,การเพ้นท์เล็บ, ,สปามือเท้า,(ทำความสะอาดเล็บ) และอื่นๆ ซึ่งจะมีโต๊ะสำหรับทำเล็บตั้งแต่ 2โต๊ะขึ้นไปและมีเก้าอี้สปาตั้งแต่ 2 โต๊ะขึ้นไป
      - ขนาดใหญ่ : ได้แก่ร้านทำเล็บที่มีขนาด พื้นที่ 45 ตารางเมตร ขึ้นไป ให้บริการเกี่ยวกับเล็บครบวงจรทั้งการเสริมต่อเล็บ,การเพ้นท์เล็บ,ตัดหนัง ,สปามือเท้า,(ทำความสะอาดเล็บ) และยังอาจจะมีบริการเสริมอื่นๆอีก เช่น ทำผม,นวดตัวนวดหน้า ฯลฯ

      3. จำนวนเงินลงทุน
      - ค่าตกแต่งร้าน ซึ่งทั่วไปการตกแต่งร้านจะใช้งบโดยประมาณ 18,000-20,000 บาท ต่อ ตารางเมตร สำหรับวงเงินในการตกแต่งร้านขนาดกลางๆ ไม่หรูหรา ค่าตกแต่งร้านขึ้นอยู่กับการเลือกใช้วัสดุของผู้ลงทุน ถ้าเลือกใช้วัสดุที่มีราคาแพงจะทำให้ต้นทุนในการตกแต่งราคาสูง หากเลือกวัสดุราคาย่อมเยาจะทำให้ต้นทุนถูกลง
      - ค่าอุปกรณ์การทำเล็บ
      1. โต๊ะทำเล็บ 1ตัว ที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ทำเล็บ ได้แก่
      - กรรไกร,พู่กัน,เครื่องอบ,ตะไบฯลฯ ราคาโดยประมาณ 15,000-30,000 บาท
      - วัสดุที่ใช้แล้วหมดไป เช่น สีทาเล็บ, ผงสี, น้ำยา ฯลฯ ราคาโดยประมาณ 15,000-40,000 บาท
      2. เก้าอี้ Spa จะประกอบด้วยอุปกรณ์ทำเล็บต่างๆ ได้แก่
      - เก้าอี้ราคา 80,000 – 300,000 บาท
      - วัสดุที่ใช้แล้วหมดไป เช่น สำลี, scrub ,อุปกรณ์สปา,โลชั่น ฯลฯ ราคาโดยประมาณ 8,000-15,000 บาท
      - อุปกรณ์อื่นๆ เช่น ที่ขัดเท้า,ตะไบ ฯลฯ ราคาโดยประมาณ 15,000-30,000 บาท

      4. การตั้งราคาบริการ
      ควรพิจารณาจาก ทำเลที่ตั้งของร้าน,กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย,และผลิตภัณฑ์ที่นำมาให้บริการ ซึ่งแต่ละที่ก็จะมีลักษณะแตกต่างกันไป

      5. ค่าจ้างพนักงาน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์,ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงาน
     

 

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด