Home | News (New Product)
เปิดตัว รถโมบายยูนิต แก้ปัญหาเพลี้ยหลังน้ำลด
เขียนโดย Admin เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10:56:45 น. | ผู้เข้าชม 11439 ครั้ง

     สถานการณ์เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ศัตรูร้ายของชาวนากำลังกลับมาระบาดและสร้างความเสียหายต่อผลผลิตข้าวอีกครั้ง ทั้ง ๆ ที่น้ำท่วมครั้งใหญ่ที่ผ่านมาน่าจะตัดวงจรชีวิตเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้เป็นอย่างดี ซึ่ง กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกมาชี้แจงถึงปัจจัยที่ส่งผลให้เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลกลับมาระบาดอีกระลอกในขณะนี้


     นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า จากข้อมูลการสำรวจของศูนย์ปฏิบัติการในพื้นที่ของกรมการข้าว และข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร พบว่าขณะนี้มีการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในระยะเริ่มต้น ใน 11 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี ราชบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และปทุมธานี รวมพื้นที่กว่า 68,000 ไร่ อย่างไรก็ตาม กรมการข้าวตระหนักดีว่าปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจะย้อนกลับมา

 


     สร้างความเสียหายต่อผลผลิตข้าวของชาวนาอย่างแน่นอน เนื่องจากหลังสถานการณ์อุทกภัยผ่านพ้นไปชาวนาจะเร่งเพาะปลูกข้าว โดยใช้พันธุ์ข้าวที่ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เป็นข้าวอายุเก็บเกี่ยวสั้นเพื่อเร่งสร้างรายได้หลังจากน้ำลด ซึ่งการใช้พันธุ์ข้าวที่ไม่ได้รับการรับรองพันธุ์หรือพันธุ์ข้าวที่กรมฯ แนะนำว่ามีความต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล จึงเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกที่ส่งผลให้ปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลกลับมาเริ่มระบาดทำลายผลผลิตข้าวอีกครั้ง


     เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว กรมการข้าว เปิดตัว “รถโมบายยูนิต” เป็นหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยสามารถเข้าไปตรวจสอบและแก้ปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ตลอดจนศัตรูข้าวต่าง ๆ ได้ถึงพื้นที่แปลงนาได้ทันที โดยขณะนี้ได้ส่งรถโมบายจำนวน 4 คัน กระจายไปให้บริการชาวนาในพื้นที่เป้าหมาย 11 จังหวัดที่มีการแพร่ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลแล้ว ซึ่งรถโมบายนี้สามารถให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคและแมลงศัตรูข้าว วิเคราะห์ดินและน้ำ ตรวจอุณหภูมิและความชื้น นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยคอยให้คำแนะนำทางวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับศัตรูข้าวชนิดต่าง ๆ ที่สำคัญรถโมบายมีอุปกรณ์สามารถส่งข้อมูล เช่น พบการแพร่ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในพื้นที่ใดก็ส่งข้อมูลมายังกรมฯ ได้ทันที ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าจะสามารถเข้าไปควบคุมการระบาดได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา

 


     นอกจากจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วออกไปให้บริการชาวนาแล้ว กรมการข้าวยังได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร จัดเครื่องดูดแมลงจำนวน 2,000 เครื่อง แจกจ่ายในพื้นที่ 20 จังหวัดที่พบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในปีที่ผ่านมา เพื่อรณรงค์ให้ชาวนาใช้เครื่องดูดแมลงกำจัดตัวเต็มวัยของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ไม่ให้แพร่กระจายขยายพื้นที่ไปอีก


     “กรมการข้าวได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเร่งควบคุมการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ตลอดจนศัตรูข้าวทุกชนิด เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตข้าวของชาวนาให้ได้มากที่สุด เพราะไม่ว่าจะเกิดภัยธรรมชาติ น้ำท่วม ภัยแล้งหรือศัตรูข้าวระบาด ล้วนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและอาชีพของชาวนาทั้งสิ้น จึงต้องเร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุด แต่อย่างไรก็ดี ขอฝากให้ชาวนาที่เก็บเกี่ยวข้าวในฤดูกาลนี้เสร็จ ให้พักดินเพื่อตัดวงจรเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ไม่เช่นนั้นในฤดูนาปีหรือฤดูต่อไปก็จะเกิดปัญหาอีกไม่สิ้นสุด” อธิบดีกรมการข้าว กล่าว


     ...แม้จะมีหน่วยงานของรัฐทำหน้าที่คอยดูแลแก้ปัญหาให้ชาวนาอย่างเต็มที่ก็ตาม แต่ชาวนาเองก็ควรจะต้องหมั่นตรวจสอบแปลง และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะถ้าพบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลหรือศัตรูข้าวในปริมาณมากผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่หรือหน่วยเคลื่อนที่เร็วของกรมการข้าวทันที ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2561-3962


ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด