Home | News (New Product)
โทปิค ศูนย์การพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
เขียนโดย Admin เมื่อ 18 เมษายน 2555 เวลา 15:31:30 น. | ผู้เข้าชม 13797 ครั้ง

 

โชว์ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่วันนี้ ”นักวิจัยไทย”ก็ทำได้ ไม่ต้องไปซื้อหาเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาใช้เพียงอย่างเดียว
 
 
 
 
     หลังจากทีมวิจัยจากเนคเทคหรือศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ที่นำทีมโดย “ดร.อดิสร เตือนตรานนท์”  ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการนาโนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องกลจุลภาค และทีมงาน ประสบความสำเร็จในการสังเคราะห์ “กราฟีน” โดยวิธีการทางเคมีเป็นครั้งแรกของไทย และถือเป็นทีมแรกของโลกที่สามารถผลิตกราฟีนผสมในหมึกนำไฟฟ้า
 
     และ “หมึกนำไฟฟ้าผสมกราฟีน” นี่ เอง ที่ถูกนำมาเป็นนวัตกรรมนำร่อง ในการจัดตั้ง “ศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์” หรือ “โทปิค”(TOPIC) ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
     ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางการผลิตนวัตกรรมใหม่ ๆ ของอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ได้ ที่คณะผู้จัดตั้ง คาดหวังว่าจะเป็นการพลิกฟื้นอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยที่กำลังอยู่ในช่วงขาลง และพลิกโฉมให้ก้าวไปสู่นวัตกรรมการพิมพ์แห่งโลกอนาคต
 
     ดร.อดิสร บอกถึง อิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ได้ ว่าเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการพิมพ์ที่ใช้อยู่ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ปัจจุบัน มาใช้สร้างวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โดยใช้พลาสติกนำไฟฟ้าหรือโมเลกุลอินทรีย์ เพื่อสร้างวงจรหรือเป็นฐานรองสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะมีผลทำให้เกิดกระบวนการใหม่ในการประกอบอุปกรณ์ รวมไปถึงคุณสมบัติใหม่  ซึ่งจะทำให้เกิดการประยุกต์ใช้งานได้เพิ่มเติมไปจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
 
     นอกจากนี้จะทำให้การผลิตวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ มีราคาถูกลง ไม่ต้องใช้เครื่องมือและห้องสะอาด หรือคลีนรูม ราคาแพง
 
     ประเทศที่เป็นผู้นำอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐ อเมริกา ญี่ปุ่น ไต้หวัน ยุโรป ล้วนแล้วแต่ให้ความสำคัญและลงทุนพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ชนิดนี้
 
 
 
 
     ประเทศไทยเองก็มีความหวังที่จะขยับตัวเข้ามาอยู่ในห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ เนื่องจากมีโครงสร้างพื้นฐานตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ
    
     ดร.อดิสร บอกอีกว่า การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์นั้นต้องอาศัความรู้ในหลากหลายสาขาวิชา ได้แก่ วัสดุศาสตร์ โพลิเมอร์นาโนเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็ก ทรอนิกส์ ควอนตัมฟิสิกส์ เทคโนโลยีการพิมพ์ และวิศวกรรมพื้นผิว ดังนั้นจึงต้องอาศัยการทำงานแบบร่วมมือกันและบูรณาการกันในการสร้างงานวิจัยและต้นแบบ
 
     การจัดตั้งศูนย์โทปิค จึงเป็นที่ตั้งของโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ และเป็นศูนย์รวมของเครือข่ายในลักษณะเป็นการทำงานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและบูรณาการองค์ความรู้ รวมถึงเป็นศูนย์กลางของเครื่องมือที่เกี่ยวข้องและการให้บริการทางเทคนิคแก่ภาครัฐและเอกชน
 
     สำหรับประเทศไทย ดร.อดิสร บอกว่า เทคโนโลยีดังกล่าวน่าจะเข้ามามีบทบาทสำคัญโดยเข้ามาในรูปแบบไฮบริด อิเล็กทรอนิกส์ ก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ได้หรือเทคโนโลยีการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
 
     ทั้งนี้ตัวอย่างผลงานสินค้าที่สามารถนำเอาเทคโนโลยีการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ไปใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าได้ เช่น
 
 
 
 
     แพ็กเกจจิ้งอัจฉริยะหรือสมาร์ท แพคเกจจิ้ง ที่มีความสามารถเหนือกว่า บรรจุภัณฑ์ทั่วไป เช่น มีการพิมพ์อาร์เอฟไอดีลงบนกล่องโดยตรง ช่วยจัดการสต๊อกสินค้าแทนบาร์โค้ด มีวงจรไฟ ที่สามารถสร้างแสงสว่างเพื่อเรียกร้องความสนใจแก่ลูกค้า ซึ่งวงจรก็จะประกอบด้วย แบตเตอรี่แบบพิมพ์ ที่เป็นแหล่งพลังงาน และอาจจะมีหน้าที่ แสดงข้อมูลสินค้าได้ 
 
     หรือสร้างนวัตกรรมใหม่บนนิตยสารที่เพิ่มลูกเล่น ด้วยแผงวงจรไฟหลอดแอลอีดี เพื่อดึงดูดความสนใจบนชั้นวางหนังสือ
 
     และหมึกนำไฟฟ้า-กราฟีน (Graphene) ผลงานเด่นซึ่งเนคเทคได้ถ่ายทอดการใช้สิทธิงานวิจัยให้แก่ บริษัท อินโนฟีน(Innophene) ซึ่งเป็นบริษัทคนไทย หมึกนำไฟฟ้ากราฟีน สามารถนำไฟฟ้าได้ดีกว่าหมึกนำไฟฟ้าชนิดพอลิเมอร์ทั่วไปถึง 5 เท่า ดังนั้นจึงสามารถนำมาพิมพ์เป็นเส้นลายวงจรแทนเส้นลายวงจรโลหะ
 
     ปัจจุบันศูนย์โทปิค ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกลำดับที่ 189 ของสมาคมอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ระดับโลก (Organic Electronics Association หรือ OE-A) นับเป็นศูนย์วิจัยแห่งชาติประเทศที่ 4 ของเอเชียที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกต่อจากไต้หวัน เกาหลีและ สิงคโปร์ ซึ่งจะเป็นช่องทางทำให้ ศูนย์โทปิคสามารถวิจัยร่วมในลักษณะเครือข่าย ร่วมกับบริษัทอื่นๆ ได้ทั่วโลก
 
     ทั้งหมดนี้ คาดกันว่าจะเป็นการปฏิวัติวงการพิมพ์ของไทยให้ก้าวไปสู่โลกอนาคตได้อย่างแน่นอน !!!
 
 
นาตยา  คชินทร
nattayap.k@dailynews.co.th
ที่มา : เดลินิวส์
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด