Home | News (New Product)
หลักสูตรตลาดออนไลน์ เพื่อหน้าใหม่ธุรกิจ
เขียนโดย Admin เมื่อ 15 พฤษภาคม 2555 เวลา 14:47:03 น. | ผู้เข้าชม 11787 ครั้ง

 

ศรีปทุมเปิดอบรมเทคนิคกลยุทธ์การทำตลาดออนไลน์ กับผู้ประกอบการใหม่ พร้อมสิทธิจับคู่ธุรกิจ
 
 
 
 
     ดร.รัญชนา รัชตะนาวิน ผอ.ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า จะร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ 2 รุ่น รุ่นละ 35 คน ในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีจุดเด่น นอกเหนือการให้ความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการทั่วไป รวม 78 ชั่วโมง จะเพิ่มความรู้เชิงเทคนิคเฉพาะด้านหัวข้อกลยุทธ์การทำตลาดออนไลน์ ได้แก่ การตลาดออนไลน์ การสร้างวิซิตเตอร์ (visitors) หรือเทคนิคการดึงให้ผู้ใช้มาที่เว็บไซต์ผ่านเสิร์ชเอนจิ้น หรือระบบสืบค้นออนไลน์ สอนการทำสื่อออนไลน์ เว็บไซต์ และการสร้างเครือข่ายออนไลน์ รวมถึงการสร้างเครือข่ายออนไลน์ (โซเชียล เน็ตเวิร์ก)
 
     “หลังการอบรม จะพิจารณาคัดเลือกแผนที่โดดเด่น 3 แผนเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตั้งแต่ต้นจนทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกลุ่มอุตสาหกรรม งานฝีมือและหัตถกรรม การท่องเที่ยว การแพทย์แผนไทย อาหารไทย ศิลปะการแสดง ทัศนศิลป์การพิมพ์และสื่อการพิมพ์ การกระจายเสียง ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ดนตรี งานออกแบบ แฟชั่น งานโฆษณา สถาปัตยกรรม และซอฟต์แวร์”
 
     ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสมัครได้ที่ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ 08-0626-9447, 08-9214-5772 และ 0-2579-1111 ต่อ 5555-5559.
 
 
ที่มา : เดลินิวส์
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด