Home | News (New Product)
แปลงขี้สุกรเป็น 'ไบโอแก๊ส' ทางลดต้นทุนแก่เกษตรกร
เขียนโดย Admin เมื่อ 18 พฤษภาคม 2555 เวลา 14:16:41 น. | ผู้เข้าชม 13306 ครั้ง

 

          ฟาร์มสุกรซีพีเอฟที่มุ่งเน้นการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยสมพร เจิมพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟเดินน้าผลักดัน 31 ฟาร์มสุกรของบริษัท สู่ฟาร์มสีเขียว หรือกรีนฟาร์ม พร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสุกรแก่เกษตรรายย่อยโดยมี 26 โครงการและ 399 รายเป็นฟาร์มขนาดกลางที่เลี้ยงแม่สุกรตั้งแต่ 1200-4800 ตัว โดยใช้ระบบไบโอแก๊ส ส่วนในระบบโรงเรือนแบบปิดปรับอากาศด้วยการระเหยของน้ำ หรือระบบอีแวป ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ซีพีเอสคิดค้นและส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ เพื่อเป็นตัวอย่างและได้เข้ามามีส่วนร่วมในการลดสภาวะปัญหาโลกร้อน
 
 
 
 
          สมพร กล่าวอีกว่า สำหรับพื้นที่ในฟาร์มระยองมีทั้งหมด 309 ไร่ มีสุกรเนื้อ 30,000 ตัว/ปี สุกรแม่พันธุ์ 16,000 ตัว/ปี และสุกรพ่อพันธุ์ 350 ตัว/ปี มีการใช้ระบบไบโอแก๊ส  ระบบฟอกกลิ่น และระบบบำบัดน้ำเสีย ในส่วนทั้งหมดนี้เป็นความต้องการของฟาร์มสุกรเพื่อที่จะสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ไม่ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านใกล้เคียง จึงตัดสินใจเอาระบบนี้มาประยุกต์ใช้ โดยใช้จุรินทรีย์ธรรมชาติมาช่วยบำบัดในระบบฟอกอากาศท้ายโรงเรือน ทำให้การลงทุนไม่สูง และพบว่าได้ผลดีมาก เพื่อให้ภาคปศุสัตว์ไทยมีส่วนร่วมในการช่วยลดปัญหาโลกร้อน  
 
          ขณะที่ บุญเลิศ มาศผล เกษตรกรที่เข้าร่วมกรีนฟาร์มกับ ซีพีเอฟ ย้อนอดีตให้ฟังว่า หลังจบการเรียนในระดับ ปวส.ไฟฟ้าเครื่องกล และได้ทำงานของ TPI หรือโรงงานพลาสติก ระหว่างงานเกิดความสนใจทางด้านเกษตรโดยทุนเดิมมีพื้นที่เท่าหมด 39 ไร่ 3 งาน จึงได้ลาออกจากงานมาทำสวนทุเรียนและทำฟาร์มเลี้ยงไก่อยู่พักใหญ่ ก่อนหันมาเลี้ยงสุกรร่วมกับโครงการซีพีเอฟ หรือกรีนฟาร์ม โดยใช้ระบบไบโอแก๊ส ซึ่งสามารถทำรายได้ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 9 แสนถึง 1 ล้านบาท ต่อรุ่น โดยใน 1 ปีสามารถเลี้ยงได้ 2 รุ่น จึงมีรายได้เฉลี่ยปีละ 1.8 ล้านต่อปี  
 
          "ภายในฟาร์มจะทำบ่อเก็บระบบไบโอแก๊ส ใช้เงินไป 260,000 บาทและบ่อนี้มีความจุถึง 4,000 คิว จากเดิมเคยใช้ค่าไฟและน้ำภายในฟาร์มสุกรทั้งหมด 220,000 บาทต่อ 5เดือน หรือสุกร 1 รุ่น  หลังจากการทำบ่อแล้วเสียค่าไฟและค่าน้ำ 10,000 ต่อ 5 เดือน นี่เป็นการลดต้นทุนอย่างเห็นได้ชัด แต่ครั้งนี้ก็อยู่กับเครื่องปั่นไฟ ส่วนในตอนนี้ยังเหลือพื้นที่อีก 12 ไร่ ใช้ปลูกไผ่หวานทั้งหมด 400 ต้น"  
 
 
 
 
          บุญเลิศ ให้รายละเอียดอีกว่า สำหรับการปลูกไผ่หวานนั้นก็ใช้น้ำปุ๋ยของมูลสุกรและมูลไก่มาผสมและรดน้ำบนต้นไผ่หวาน ซึ่งต้นไผ่หวานยังสามารถนำไปขายเป็นเงินเพิ่มได้อีก ทั้งหมดนี้เป็นการจัดระบบแบบเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ บุญเลิศ ยังฝากบอกถึงเพื่อนเกษตรกรว่า เนื่องจากอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เราต้องขยันที่จะหาความรู้ใส่ตัวอยู่ตลอด ไม่อย่างนั้นเมื่อเราหยุดพัฒนาตัวเองก็เท่ากับเราล้าหลังกว่าคนอื่นทันที
 
          นอกจากนี้ฟาร์มเลี้ยงสุกรของซีพีเอฟก็ได้นำเอามาตรฐานสากลมาใช้ อาทิ ISO14001 (ด้านสิ่งแวดล้อม) รวมทั้งปรับสภาพฟาร์มสุกรกรีนฟาร์มจนสำเร็จทุกฟาร์ม ขณะเดียวกันก็เร่งผลักดันให้เกษตรกรมีส่วนร่วมเช่นเดียวกัน โดยทุกฟาร์มได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสุกรจากกรมปศุสัตว์ โดยดำเนินการตามข้อกำหนดวิธีปฏิบัติด้านการจัดการฟาร์ม การจัดการด้านสุขภาพของสัตว์และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ได้สุกรถูกตามคุณลักษณะและเหมาะสมของผู้บริโภคนั่นเอง
 
 
----------
(หมายเหตุ : แปลงขี้สุกรเป็น 'ไบโอแก๊ส' ทางลดต้นทุนแก่เกษตรกร : โดย ... ปารมี  ปานงาม)
----------
 
ที่มา : คมชัดลึก
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด