Home | News (Events)
กสทช. จัดอบรม 4 ภาค
เขียนโดย Admin เมื่อ 04 กันยายน 2555 เวลา 09:20:37 น. | ผู้เข้าชม 4719 ครั้ง

 

 

 

    

     คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. จัดโครงการอบรมสัมมนาวิชาชีพให้แก่ผู้ประกอบกิจการวิทยุและกิจการโทรทัศน์ 4 ภาค ภายใต้หัวข้อ “จัดรายการให้มีคุณภาพได้อย่างไรในกิจการ วิทยุ-โทรทัศน์” ประกอบไปด้วยเนื้อหาทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุ-โทรทัศน์ เนื้อหาทางด้านจริยธรรมของสื่อ และเนื้อหาของรายการที่มีคุณภาพภายใต้ความถูกต้องของกฎหมาย โดยมีผู้ประกอบการวิทยุและโทรทัศน์ในเขตภาคใต้ ให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 150 ราย เมื่อวันที่ 10 ส.ค.ที่ผ่าน ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
     โครงการฯ จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องอีก 3 ครั้ง โดยในครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่ จังหวัดจันทบุรี วันที่ 14  ก.ย. , ที่จังหวัดขอนแก่น เดือน ต.ค. และ จังหวัดเชียงใหม่ เดือน พ.ย. ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพ กสทช. โทร. 0-2271-0151 ต่อ 467

 

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด