Home | News (SMEs News)
ปตท. เปิดตัว โครงการสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. : OTOP by PTT
เขียนโดย Admin เมื่อ 17 มิถุนายน 2556 เวลา 11:24:23 น. | ผู้เข้าชม 13177 ครั้ง

ปตท. เปิดตัว โครงการสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. : OTOP by PTT


     นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. : OTOP by PTT” ร่วมกับ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ซึ่ง ปตท. ได้ดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชน พัฒนาสินค้าในระดับท้องถิ่น รวมทั้งขยายโอกาสการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP  ผ่านสถานีบริการน้ำมัน เพื่อกระจายสินค้าให้เข้าถึงผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาแหลมฉบับ (ขาเข้า) จังหวัดชลบุรี

 

 

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด