Home | How To Success
เทคนิคการทำ เว็บไซต์ E-Commerce ให้น่าเชื่อถือ น่าสนใจ
เขียนโดย เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10:42:50 น. | ผู้เข้าชม 12506 ครั้ง

เทคนิคการทำ เว็บไซต์ E-Commerce

ให้น่าเชื่อถือ น่าสนใจ

การออกแบบ รูปแบบแสดงผล และสีสันของเว็บไซต์ควรแสดงออกถึงความน่าเชื่อถือ เช่น การใช้รูปแบบที่แสดงออกถึงความจริงจังในการทำธุรกิจ จริงจังในการขายสินค้าและบริการ ไม่ใช้รูปแบบที่แสดงออกถึงความตลกขบขัน ดูไม่เป็นมืออาชีพ สีที่ใช้บนเว็บไซต์ควรแสดงออกถึงความจริงจัง น่าเชื่อถือ อย่างโทนสีน้ำเงิน สีเทา หรือโทนสีเข้ม ไม่ควรใช้โทนสีสดใสมากจนเกินไป ยกเว้นสินค้ากลุ่ม trendy, fashion หรือกลุ่มที่ต้องการความสดใส

เมนูต่าง ๆ ของเว็บไซต์ควรถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบ และที่สำคัญควรมีเมนู ติดต่อเรา หรือ Contact us ซึ่งถือว่าเป็นเมนูสร้างความน่าเชื่อถือที่ดีที่สุด เพราะจะแสดงข้อมูล และรายละเอียดของเจ้าของเว็บไซต์ ในการให้ข้อมูล ควรใส่รายละเอียดที่แสดงถึงชื่อองค์กร หรือชื่อเจ้าของเว็บไซต์ ที่ตั้งสำนักงาน หมายเลขโทรศัพท์ ควรเป็นหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน เพราะจะแสดงความน่าเชื่อถือมากกว่าการมีหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพียงอย่างเดียว

อกจากนี้ควรมีแผนที่ที่ตั้งสำนักงาน รูปถ่ายสถานที่ รูปถ่ายผู้บริหาร

หรือเจ้าของธุรกิจ ซึ่งสามารถช่วยให้เว็บไซต์มีความน่าเชื่อถือ

       มีอีกหนึ่งเมนูที่ควรแสดงอยู่บนเว็บไซต์เพื่อช่วยสร้างความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น คือ เมนูประสบการณ์ผู้ใช้สินค้า หรือบริการ เจ้าของเว็บไซต์สามารถนำตัวอย่างลูกค้า ที่เคยซื้อสินค้า หรือเคยใช้บริการ ขึ้นแสดงบนหน้าเว็บไซต์เพื่อแสดงให้เห็นว่าเว็บไซต์นี้เคยให้บริการกับลูกค้ารายอื่น ๆ หากลูกค้ามีชื่อเสียงในวงสังคม หรือเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือ ย่อมก่อให้เกิดผลในทางบวก และส่งเสริมภาพลักษณ์ของเว็บไซต์ให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามการนำชื่อผู้ใช้สินค้ามาแสดงเพื่อบอกความน่าเชื่อถือนั้นจะต้องเป็นลูกค้าของเว็บไซต์จริง และเป็นผู้ที่มีลักษณะสอดคล้องกับเว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์จำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับเด็ก ผู้ที่จะนำมายกเป็นตัวอย่างลูกค้าควรเป็นผู้ที่มีบุตรแล้ว เป็นต้น

      การสร้างความน่าเชื่อถือ อีกวิธีหนึ่ง คือ การสมัครขอเลขพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งเจ้าของเว็บไซต์จะต้องนำเว็บไซต์ไปผ่านการตรวจรับรอง ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือว่าเว็บไซต์นี้อยู่ในขอบเขตของกฎหมาย นอกจากนี้การมี หัวข้อ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ จะช่วยแสดงให้เห็นถึงความจริงใจของเจ้าของเว็บไซต์ เพราะแสดงขอบเขตของการให้บริการ และคุณสมบัติของลูกค้า แต่ในการใช้นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ ต้องขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้าและบริการด้วย

การสร้างความน่าเชื่อถือเพิ่มเติมสำหรับเว็บไซต์ E-Commerce

1.ควรมีวิธีการสั่งสินค้าที่หลากหลายวิธีนอกเหนือการสั่งผ่านเว็บ เช่น ผ่านโทรศัพท์ แฟกซ์ อีเมล์ หรือ จดหมาย ปกติ

2. เปิดรับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต นอกเหนือจากวิธีอื่นๆ เพราะการชำระผ่านบัตรเครดิตแสดงถึงความมีตัวตนของเว็บไซต์กับธนาคารผู้ให้บริการอยู่แล้ว

3. ใช้การจ่ายบัตรเครดิตผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยวิธีที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ เช่น การเข้ารหัส SSL

      ทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นที่จะทำให้ผู้ที่ทำเว็บไซต์สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์ของได้เพราะการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ นั้นสิ่งที่จะสื่อสารกับผู้รับชมหรือลูกค้าของจะมีเพียงแค่เว็บไซต์เท่านั้น ซึ่งหากสามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าของสิ่งที่ตามมาคือการมั่นใจในสินค้าหรือบริการในเว็บไซต์

ที่มา : สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด