Home | News (SMEs News)
เครดิตบูโรออกมาตรการอุ้ม SMEs หวั่นเสียประวัติ
เขียนโดย Admin เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 18:51:10 น. | ผู้เข้าชม 6891 ครั้ง

        เครดิตบูโรเห็นใจเอสเอ็มอีกระทบวิกฤตการเมือง ประสานแบงก์รัฐฯ พักชำระหนี้ ขยายเวลา ปล่อยกู้ดอกเบี้ยพิเศษ เพียงแจ้งความจำนงจะไม่เข้าข่ายลูกค้าที่มีเครดิตเสีย เชื่อเป็นหนทางเยียวยารักษาความน่าเชื่อถือธุรกิจ และจิตใจเอสเอ็มอีได้
       
       นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด หรือเครดิตบูโร เปิดเผยว่า ตามที่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ที่กำลังประสบปัญหาด้านสภาพคล่องทางการเงิน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จึงประสานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ขอให้ออกมาตรการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการ ได้แก่ การพักชำระหนี้เงินต้น การขยายระยะเวลาชำระหนี้ และให้เงินกู้เพิ่มดอกเบี้ยพิเศษ โดยเอสเอ็มอีที่เข้าร่วมมาตรการจะไม่ถือเป็นลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) เพราะธนาคารจะจัดส่งสถานะลูกค้าเป็นปกติแก่เครดิตบูโร
       
       ทั้งนี้ ในฐานข้อมูลระบบเชิงพาณิชย์ที่มีอยู่เดือนมกราคม 2557 มีข้อมูลในเชิงสถิติที่เป็นภาพใหญ่สะท้อนให้เห็นว่าจำนวนบัญชีที่นิติบุคคลเป็นลูกหนี้สถาบันการเงินและเริ่มผิดนัดชำระหนี้แต่ยังไม่เป็นเอ็นพีแอลสูงขึ้นจริง สอดคล้องกับผลสำรวจผลกระทบผู้ประกอบการ ทั้งนี้ เครดิตบูโรพร้อมที่จะมีส่วนร่วมสนับสนุนในมาตรการให้ความช่วยเหลือเอสเอ็มอีของ สสว. โดยจะขอความร่วมมือไปยังทั้ง 5 ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการให้ระมัดระวังในการรายงานและนำส่งข้อมูลของลูกหนี้นิติบุคคลที่เข้าร่วมมาตรการดังกล่าว โดยหากลูกหนี้เอสเอ็มอีรายใดสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงหรือข้อผ่อนผันตามมาตรการดังกล่าวได้ ธนาคารสามารถรายงานและนำส่งข้อมูลการชำระหนี้ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงหรือข้อผ่อนผันนั้นในสถานะบัญชี “บัญชีปกติ” หรือเลือกรายงานสถานะบัญชี “พักชำระหนี้ตามนโยบายของรัฐ” ก็ได้ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในประวัติของนิติบุคคลและเอสเอ็มอี มาตรการนี้จะเป็นการช่วยเยียวยาทางด้านการรักษาความน่าเชื่อถือและช่วยในด้านจิตใจแก่เอสเอ็มอี
       
       “ผมขอให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสบายใจได้ว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นแล้วเมื่อครั้งมีเหตุมหาอุทกภัยปลายปี 2554 ที่เครดิตบูโรร่วมกับสถาบันการเงินของรัฐและเอกชน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในลักษณะดังกล่าวมาแล้ว เพื่อคลายความกังวลของผู้ประสบภัยในเรื่องการผ่อนปรนการชำระหนี้ และดูแลประวัติการชำระสินเชื่อมิให้เกิดผลเสียหาย” นายสุรพลกล่าว
       
       อย่างไรก็ตาม หลังจากเหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ เอสเอ็มอีที่เข้าร่วมมาตรการดังกล่าวสามารถตรวจเครดิตบูโรของตนเองเพื่อดูความถูกต้องของข้อมูลได้ ซึ่งปัจจุบันเอสเอ็มอีและประชาชนทั่วไปสามารถตรวจเครดิตบูโรได้ในหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรของบริษัทเอง หรือผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 0-2643-1250
       
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด