Home | News (SMEs News)
สวทช.เตรียมโชว์ศักยภาพรถไฟฟ้าดัดแปลงมือ 2 งานประชุมประจำปี
เขียนโดย Admin เมื่อ 14 มีนาคม 2557 เวลา 10:21:55 น. | ผู้เข้าชม 6741 ครั้ง
 
สวทช.เตรียมโชว์ศักยภาพรถไฟฟ้าดัดแปลงมือ 2 งานประชุมประจำปี    
รถจักรยานยนต์มือ 2 ดัดแปลงเป็นรถไฟฟ้าโชว์ในงาน
 
       สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดให้มีงานการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. พร้อมกับโชว์ผลงานวิจัย ศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปี 2557 นี้ มีผลงานที่นำมาโชว์ อาทิ ดัดแปลงรถยนต์มือ 2 เป็นรถไฟฟ้า, สื่อโฆษณาบนล้อมอเตอร์ไซด์, เทคโนโลยีเล่านิทาน 3 มิติ, ระบบนำ ส่งเซลล์มีชีวิต, ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ และชุดทดสอบคุณภาพน้ำมันปาล์มเคลื่อนที่ เป็นต้น 
 
 
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด