Home | News (SMEs News)
สงกรานต์หงอย! ผวา ศก. ลดเที่ยวจ่ายฝืด
เขียนโดย Admin เมื่อ 11 เมษายน 2557 เวลา 11:43:39 น. | ผู้เข้าชม 6318 ครั้ง


 

      ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผยสำรวจพฤติกรรมการท่องเที่ยวและการใช้บริการโรงแรมและที่พักของคนไทยช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2557 ในช่วงระหว่างวันที่ 18-25 มีนาคม 2557 จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกช่วงอายุและทุกระดับรายได้จำนวน 1,133 คน จากผลการสำรวจ พบว่า มีกลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 18 ที่มีแผนเดินทางท่องเที่ยวในประเทศช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2557 ซึ่งลดลงจากปี 2556 ที่มีแผนเดินทางท่องเที่ยวในประเทศช่วงเทศกาลสงกรานต์ร้อยละ 25 โดยกลุ่มตัวอย่างที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ส่วนใหญ่ คือ กว่าร้อยละ 66 ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงในปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่ต่างประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว ด้วยการหันมาลดจำนวนวันท่องเที่ยวลง เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านที่พักและอาหาร
       
       ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่เดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ส่วนใหญ่ คือ ประมาณร้อยละ 83 เดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบค้างคืน ในจำนวนนี้กว่าร้อยละ 42 เลือกพักค้างคืนที่บ้านญาติและเพื่อน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายด้านที่พักภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 41 เลือกใช้บริการด้านที่พักจากสถานประกอบการต่างๆ โดยแบ่งเป็นรีสอร์ทร้อยละ 19 โรงแรมร้อยละ 12 และโฮมสเตย์ร้อยละ 10
       
       จากจำนวนนักท่องเที่ยวคนไทยที่เดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปี 2557 ที่มีแนวโน้มลดลงจากปี 2556 โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงจึงให้ความสำคัญกับการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านต่างๆมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลดจำนวนวันท่องเที่ยวลงหรือเดินทางท่องเที่ยวโดยไม่พักค้างคืน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายด้านที่พัก รวมถึงนักท่องเที่ยวคนไทยยังมีทางเลือกในการพักบ้านญาติหรือเพื่อนทดแทนการพักสถานประกอบการต่างๆ ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและที่พัก
       
       นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวคนไทยยังมีแนวโน้มเลือกเดินทางท่องเที่ยวก่อนหรือหลังช่วงเทศกาลสงกรานต์ เนื่องจากเป็นช่วงที่ค่าใช้จ่ายด้านที่พักต่ำกว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมถึงยังสามารถหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเกินไปในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้อีกด้วย ประกอบกับในปี 2557 นี้ ยังมีจำนวนวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์เพียงสี่วัน ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จึงมองว่า ภาพรวมธุรกิจโรงแรมและที่พักช่วงเทศกาลสงกรานต์จะไม่คึกคักเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยคาดการณ์ว่าจะมีรายได้จากนักท่องเที่ยวคนไทยประมาณ 6,080 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21 จากปี 2556 ที่คาดการณ์ว่ามีรายได้ประมาณ 7,700 ล้านบาท
       
       ผลการสำรวจ ยังได้สะท้อนถึงพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่เปลี่ยนแปลงไปของนักท่องเที่ยวกลุ่มคนกรุงเทพฯและปริมณฑล ในลักษณะที่กระจุกตัวเที่ยวในบางจังหวัดเป็นหลัก ได้แก่ เชียงใหม่ เพชรบุรี ชลบุรี ระยอง และประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งพบว่า การจัดงานเทศกาลสงกรานต์ในต่างจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ และเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ยังเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนกรุงเทพฯและปริมณฑล นอกจากนี้ ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงในปัจจุบันเป็นข้อจำกัดที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยวที่เป็นคนกรุงเทพฯและปริมณฑลหันมาท่องเที่ยวระยะใกล้ ประกอบกับอากาศที่ร้อนอบอ้าวในเดือนเมษายน ส่งผลให้นักท่องเที่ยวที่เป็นคนกรุงเทพฯและปริมณฑลเลือกเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ โดยพบว่า จังหวัดเพชรบุรี ระยอง และประจวบคีรีขันธ์ สามารถตอบโจทย์ความต้องการและข้อจำกัดของนักท่องเที่ยวที่เป็นคนกรุงเทพฯและปริมณฑลดังกล่าวได้เป็นอย่างดี
       
       ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและที่พักควรให้ความสำคัญกับการเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคนไทยที่มีความตั้งใจเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้แก่ กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีการวางแผนการท่องเที่ยวล่วงหน้า และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นประจำทุกปี เนื่องจากกลุ่มนักท่องเที่ยวดังกล่าวมีความเสี่ยงในการยกเลิกการเดินทางในระดับต่ำ รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและที่พักควรหันมาให้ความสำคัญกับการเพิ่มอัตราการเข้าพักและสร้างรายได้ตลอดทั้งปีจากทั้งนักท่องเที่ยวคนไทยและต่างชาติ เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้จากนักท่องเที่ยวคนไทยในช่วงเทศกาลสำคัญบางเทศกาลเป็นหลัก
       
ที่มา.http://www.thaibizcenter.com/
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด