Home | News (SMEs News)
ส.อ.ท. ชี้ภารกิจด่วน รมต.อุตฯ คนใหม่ ต้องส่งเสริม "เอสเอ็มอี"
เขียนโดย Admin เมื่อ 08 สิงหาคม 2557 เวลา 09:46:05 น. | ผู้เข้าชม 8252 ครั้ง
 
 
ส.อ.ท. ชี้ภารกิจด่วน รมต.อุตฯ คนใหม่ ต้องส่งเสริม "เอสเอ็มอี"
 
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
 
     ประธาน ส.อ.ท. ระบุ รมต.อุตฯ คนใหม่ ต้องเป็นที่ยอมรับของภาคอุตสาหกรรม และประสานความร่วมมือระหว่างเอกชนและรัฐบาลได้ ชี้มาตรการเร่งด่วนและสำคัญที่สุด ต้องส่งเสริมให้เอสเอ็มอีมีศักยภาพสูงขึ้น เปิดทาง "วิฑูรย์" นัดเก้าอี้เจ้ากระทรวง 
       
     นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า สำหรับผู้ที่จะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี กล้าตัดสินใจ เป็นที่ยอมรับของภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้สามารถเป็นผู้ที่เชื่อมโยงระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนได้ โดยนโยบายเร่งด่วนที่อยากให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่เร่งผลักดัน คือการเร่งให้การส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมีศักยภาพสูงขึ้น ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ซึ่งปัจจุบัน เอสเอ็มอีไทยมีจีดีพี เพียงร้อยละ 37 ของจีดีพีรวมของประเทศ ในขณะที่ตามมาตรฐานประเทศที่พัฒนาแล้ว เอสเอ็มอีจะมีขนาดจีดีพีถึงร้อยละ 50เมื่อเทียบกับจีดีพีรวม และหากเอสเอ็มอีแข็งแรงก็จะทำให้อุตสาหกรรมในภาพรวมแข็งแรงตามไปด้วย เนื่องจากเอสเอ็มอีส่วนใหญ่เป็นซัพพลายเชน (Supply chain) ของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
       
     ส่วนกรณีที่มีนายชื่อของนายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อาจเป็นผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนั้น นายสุพันธุ์ บอกว่า นายวิฑูรย์ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมในขณะนี้เป็นอย่างดี สามารถผลักดันงานให้ต่อเนื่องได้
       
ที่มา.http://www.thaibizcenter.com/
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด