Home | News (SMEs News)
“จันทร์สว่าง” ร่วมอบรมการพัฒนาสมุนไพรให้พร้อมจดแจ้งเพื่อออกสู่ตลาดโลก
เขียนโดย Admin เมื่อ 08 สิงหาคม 2557 เวลา 10:57:10 น. | ผู้เข้าชม 8787 ครั้ง
 
 
“จันทร์สว่าง” ร่วมอบรมการพัฒนาสมุนไพรให้พร้อมจดแจ้งเพื่อออกสู่ตลาด
 
    คณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ) สำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข โดยกองพัฒนายาและสมุนไพร ปั้น 50 สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทสมุนไพร และคัดเพียง 10 แบรนด์ดันสู่เวทีสากล โดยหนึ่งในนั้นมีสมุนไพรแบรนด์คุณภาพชื่อดังอย่าง “จันทร์สว่าง” ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมอบรมฯทั้งนี้ ดร.กัญชร  จันทร์สว่าง เจ้าของผลิตภัณฑ์และสถาบันความงามชื่อดัง ได้เข้าร่วมสัมมนาเปิดโครงการยกระดับคุณภาพและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทสมุนไพร  เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการยกระดับคุณภาพและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อตอบโจทย์ความสุข ความสมดุลย์และยั่งยืนทั้งห่วงโซ่อุปทาน ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ นำพาสมุนไพรและภูมิปัญญาไทยสู่สากล   โดยมี ดร.-นายแพทย์ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข  เป็นประธานการเปิดงาน และ เภสัชกรสมนึก สุชัยธนาวนิช ผู้อำนวยการกองยาแผนไทยและสมุนไพร กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ผู้ดูแลโครงการให้การต้อนรับ ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า 
 
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด