Home | News (SMEs News)
SCB เปิดคัมภีร์สร้างเศรษฐี ช่วยเอสเอ็มอี “พลิกโอกาส... สร้างเศรษฐี”
เขียนโดย Admin เมื่อ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 13:27:25 น. | ผู้เข้าชม 7328 ครั้ง

สำเร็จอย่างสูง ในการสัมมนาห้วข้อ “พลิกโอกาส... สร้างเศรษฐี” ส่งเสริมการพัฒนาและเปิดมุมมองใหม่ให้เอสเอ็มอี เพื่อเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จ พร้อมเผย “คัมภีร์สร้างเศรษฐี” ที่นำไปใช้งานได้จริง

          นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์  เปิดเผยว่า การเรียนรู้จากผู้ที่ประสบความสำเร็จจะเป็นทางลัดช่วยลดความเสี่ยงเพิ่มโอกาสความสำเร็จให้เอสเอ็มอี  ธนาคารไทยพาณิชย์จึงได้จัดงานสัมมนา “เคล็ด (ไม่) ลับ...สู่ความสำเร็จ” ต่อเนื่องมาถึง 4 ปี และมีผู้เข้าร่วมงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงกว่า 2,000 คนในปีนี้

            ในปีนี้  ดร.สมไทย  วงษ์เจริญ ประธานกรรมการ โรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์ ได้เล่าประสบการณ์การสร้างธุรกิจที่ยึดคัมภีร์  “เปลี่ยนความกลัวสู่ความกล้า”การมองต่าง กล้าสร้างธุรกิจจากขยะ ที่นอกจากจะสร้างความสำเร็จในเชิงธุรกิจแล้ว ยังสอดคล้องกับแนวคิดการรักษาสิ่งแวดล้อมที่คนทั่วโลกกำลังตื่นตัว ด้วยวิธีที่ทำจริง ได้ผลจริง โดยยึดมั่นในหลักธรรมะทั้งการมีเมตตา และความซื่อสัตย์ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จ

            ขณะที่ นายรวิศ หาญอุตสาหะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด ทายาทรุ่นที่ 3 มาแชร์ประสบการณ์การพลิกฟื้นธุรกิจผ่านมุมมอง “จากเก่าสู่ใหม่” ดำเนินธุรกิจในมุมมองใหม่ เพิ่มช่องทางจำหน่ายด้วยการเข้าสู่โมเดิร์นเทรด และเริ่มสร้างแบรนด์ให้กับผงหอมศรีจันทร์ที่มีชื่อเสียงมายาวนานกว่า 60 ปี ทั้งปรับโฉมผลิตภัณฑ์ เพิ่มความหลากหลายของสินค้า รวมทั้งสร้างแบรนด์ใหม่เพื่อเจาะตลาดใหม่

            ส่วนผู้สร้างแบรนด์ก๊อกน้ำ VRH นายสุวี หทัยพันธลักษณ์ ประธานกรรมการ บริษัท วี. อาร์ ยูเนี่ยน จำกัด มาเล่าเส้นทางสู่ความสำเร็จ โดยยึดหลัก “เพียงไม่หยุดนิ่ง ก็วิ่งสู่ความสำเร็จ” จากธุรกิจโรงกลึงที่รับจ้างผลิตสินค้ามาเป็นผู้สร้างแบรนด์จากพื้นฐานความชำนาญด้านงานสเตนเลสที่ยึดมั่นในคุณภาพ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ที่มีดีไซน์ทันสมัย จนกระทั่งสินค้าเป็นที่รู้จัก และต้องการในตลาดโลก พร้อมทั้งครองตลาดโครงการคอนโดมิเนียมในปัจจุบัน

#########

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเพิ่มเติม                         วัลภา สุขใย

                                                            ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

                                                            โทร. 0 2544 6421 อีเมล์ wanlapa.sookyai@scb.co.th

                                                            Website: www.scbsme.com

                                                           จินตนา ดวงแก้ว

                                                            บริษัท โอกิลวี่ พับลิค รีเลชั่นส์ จำกัด 

                                                           โทร. 08 4673 8889 อีเมล์ jintana.duangkaew@ogilvy.com

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด