Home | News (SMEs News)
บริการสนับสนุนธุรกิจเริ่มต้นกสิกรไทย (K-SME Start-up Solutions)
เขียนโดย Admin เมื่อ 03 กันยายน 2557 เวลา 14:28:14 น. | ผู้เข้าชม 7723 ครั้ง

บริการสนับสนุนธุรกิจเริ่มต้นกสิกรไทย (K-SME Start-up Solutions)
 
วงเงินสินเชื่อสำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจพร้อมให้องค์ความรู้สำหรับต่อยอดธุรกิจ เพียงมีประสบการณ์ 1-3 ปี ไม่มีหลักประกันก็สามารถขอสินเชื่อได้
จุดเด่น   สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเริ่มต้นธุรกิจทั้งบริการทางการเงิน และองค์ความรู้ต่างๆ 
สามารถให้วงเงินสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์สำหรับลูกค้าที่มีประสบการณ์ธุรกิจตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี
 
-วงเงินสินเชื่อที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้าทั้ง วงเงินกู้ (Loan) วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) และวงเงินหนังสือค้ำประกัน
(L/I) ซึ่งสามารถตอบสนองข้อจำกัดของลูกค้าทั้งวงเงินสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกัน และแบบมีหลักประกัน
 
-เพิ่มความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินรายวัน ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เช่น บริการเงินฝาก เช็ค และธุรกรรมการเงินอื่นๆ ผ่านระบบ Online
 
วงเงินสินเชื่อ
แพ็คเกจที่ 1 สะดวกสบายเพื่อธุรกิจคล่องตัว
แพ็คเกจที่ 2 เติมสภาพคล่องให้ธุรกิจไม่มีสะดุด
อัตราดอกเบี้ย - แพ็คเกจที่ 1:  ตั้งแต่ MRR + 9%, แพ็คเกจที่ 2:  ตั้งแต่ MRR + 2%
อัตราค่าธรรมเนียมจัดการให้กู้ -  2%
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าปรับอื่นๆ - เรียกเก็บตามระเบียบปฏิบัติธนาคาร
 
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด