Home | News (SMEs News)
สินเชื่อบัวหลวงเอสเอ็มอี Start-up
เขียนโดย Admin เมื่อ 03 กันยายน 2557 เวลา 15:15:17 น. | ผู้เข้าชม 7702 ครั้ง

เริ่มต้นธุรกิจใหม่ไม่ใช่ปัญหา เพียงผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจ จากหน่วยงานที่บสย.เห็นชอบ ท่านก็มีโอกาสได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนโดยไม่ต้องกังวลเรื่องหลักทรัพย์ค้ำประกัน
จุดเด่นบริการ
- เหมาะสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจ
- ไม่ต้องกังวลเรื่องหลักทรัพย์ค้ำประกัน
- วงเงินกู้สูงสุดถึง 2 ล้านบาท
- ผ่อนชำระนานสูงสุด 7 ปี
- สามารถขอสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้หลากหลาย
- ผ่อนชำระคงที่ตลอดอายุสัญญา จึงช่วยกิจการบริหารกระแสการเงินได้สะดวกยิ่งขึ้น
- ชำระคืนสะดวก ง่ายดายด้วยบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อชำระสินเชื่อ
- สำหรับผู้ประกอบการทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
ประเภทสินเชื่อ
เงินกู้ระยะยาว เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือลงทุนในธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจมาไม่เกิน 3 ปี และผ่านการฝึกอบรมหรืออยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจ จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานอื่นที่ บสย.เห็นชอบ 
วงเงินสินเชื่อ - สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท 
ระยะเวลา - สูงสุด 7 ปี 
หลักประกัน -บสย. ค้ำประกันเต็มจำนวน โดยมีหรือไม่มีหลักทรัพย์ก็ได้ 
อัตราดอกเบี้ย - ขั้นต่ำ MRR + 2% ต่อปี โดยพิจารณาจากหลักทรัพย์ขณะเสนอคำขอ
ค่าธรรมเนียม - ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน บสย. คิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันในอัตรา 2.5% ต่อปี คำนวณจากวงเงินค้ำประกัน โดยชำระล่วงหน้าเป็นรายปีก่อนวันครบกำหนดในแต่ละปี เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี (ยกเว้นค่าธรรมเนียมในปีแรก)และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดการขอสินเชื่อ - ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด