Home | News (SMEs News)
สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม โชว์ศักยภาพในงาน NFI OPPORTUNITY DAY AND FOOD LEADER PARTY 2014
เขียนโดย Admin เมื่อ 12 กันยายน 2557 เวลา 17:04:48 น. | ผู้เข้าชม 6977 ครั้ง

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (แถวล่างที่ 3 จากซ้าย) เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่อง “โอกาสของอุตสาหกรรมอาหารไทยในปี 2558” ในงาน “NFI OPPORTUNITY DAY AND FOOD LEADER PARTY 2014” ซึ่งจัดโดยสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมด้วยนายสมชาย หาญหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(แถวล่างที่ 2 จากซ้าย) โดยมี นายเพ็ชร ชินบุตร ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร (แถวล่างที่ 2 จากขวา)ให้การต้อนรับ และมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารเข้าร่วมงานราว 500 คน วานนี้( 11 ก.ย. 57) ที่โรงแรมอโนมา ราชดำริ
 
  
งาน“NFI OPPORTUNITY DAY AND FOOD LEADER PARTY 2014” จัดโดยสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อแสดงศักยภาพงานให้บริการของสถาบันอาหารตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมอาหาร ทั้งศูนย์พัฒนาและสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหาร, ศูนย์บริการปฏิบัติการอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มงานวิจัยข้อมูลและบริการข้อมูลอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ได้เข้าถึงงานบริการ ตลอดจนองค์ความรู้ที่สำคัญและจำเป็นในการเตรียมรับมือกับการแข่งขันบนเวทีการค้าโลก และตื่นตัวกับการเข้าสู่ AEC
 
ที่มา.http://newswit.com/
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด