Home | News (Events)
หอการค้าฯ ยกระดับการค้าชายแดนไทย -เมียนมาร์
เขียนโดย Admin เมื่อ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 10:03:28 น. | ผู้เข้าชม 9508 ครั้ง

หอการค้าฯ ยกระดับการค้าชายแดนไทย -เมียนมาร์ จัดงานแสดงสินค้าที่แม่สอด สร้างโอกาสการค้า-ลงทุน ทั้ง 2 ประเทศ
 
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จับมือหอการค้าจังหวัดตาก หอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติเมียนมาร์ (UMFCCI) และหอการค้าจังหวัดเมียวดี จัดงาน Thai - Myanmar Trade Fair 2014 งานแสดงสินค้าส่งเสริมการค้าชายแดนและข้ามแดนไทย - เมียนมาร์ ขึ้น ระหว่างวันที่ 15 - 19 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (ศูนย์ OTOP) อำแภอแม่สอด จังหวัดตาก บนพื้นที่กว่า 1,500 ตร.ม. โดยได้รวบรวมผู้ประกอบการธุรกิจชั้นนำของไทยและเมียนมาร์ทั้ง อุตสาหกรรมอาหาร การเกษตร การบริการ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจประกันภัย สถาบันการเงิน ธุรกิจโลจิสติกส์ และธุรกิจค้าปลีก กว่า 50 บริษัท นำสินค้าไปร่วมแสดงในงาน นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมการจัดประชุม/สัมมนา และการจับคู่เจรจาธุรกิจ ระหว่างนักธุรกิจของไทยและเมียนมาร์ เพื่อส่งเสริมการค้าและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้าของทั้ง 2 ประเทศ
 
นายกลินท์ สารสิน กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า   ภาพรวมเศรษฐกิจการค้าชายแดนและข้ามแดนของไทยมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นทุกปีแสดงให้เห็นถึงโอกาสที่ผู้ประกอบการไทยและประเทศคู่ค้าที่มชายแดนติดกับพรมแดนของไทยจะได้มีการพัฒนาศักยภาพในด้านการค้าการลงทุน ซึ่งหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและมุ่งหวังที่จะส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในตลาดการค้าชายแดน ทั้งทางด้านการค้า การลงทุน และการพัฒนาสินค้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จึงได้กำหนดจัดงาน " แสดงสินค้าส่งเสริมการค้าชายแดนและข้ามแดนไทย - เมียนมาร์" (Thai - Myanmar Trade Fair 2014) ขึ้น ระหว่างวันที่ 15-19 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (ศูนย์ OTOP) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการของไทยและเมียนมาร์ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางการค้า เปิดโอกาสให้ประชาชนทั้งสองประเทศที่อยู่ตามแนวชายแดนได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าและบริการ และเป็นเวทีในการสร้างความเข้าใจ ขจัดอุปสรรคและเสริมสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างกัน นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการค้าตามนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
 
นายกลินท์ กล่าวว่า การจัดงานแสดงสินค้าฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดตลาดการค้าชายแดนอย่างเต็มรูปแบบ และมีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าเต็มพื้นที่การจัดงานฯ บนพื้นที่การจัดงานกว่า 1,500 ตารางเมตร โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน กว่า   20,000 คน สำหรับสินค้าของไทยที่มาร่วมแสดงประกอบด้วย สินค้าอุตสาหกรรมอาหาร การเกษตร การบริการ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจประกันภัย สถาบันการเงิน ธุรกิจโลจิสติกส์ และธุรกิจค้าปลีก โดยมีบริษัทชั้นนำที่เข้าร่วมงาน อาทิ กลุ่มอาหารและประมง เช่น เครือซีพี , เครือเบทาโกร, มิตรผล, มาลี, คูโบต้า, ไทยลี เกษตรพัฒนา และซีแวลู กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น สหพัฒน์, ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ กลุ่มก่อสร้างจาก SCG, HACO กลุ่มพลังงานนำโดย บริษัท ปตท. และกลุ่มธุรกิจบริการ เช่น ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงเทพ และสายการบินนกแอร์ เป็นต้น
 
นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่การค้าชายแดน อาทิ การจัดนิทรรศการแสดงสินค้าจากภาคอุตสาหกรรมและบริการ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ การเสวนาปัญหาและอุปสรรคการค้าชายแดน การประชุมความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษไทย - เมียนมาร์ ระหว่างหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัดตาก กับ หอการค้าและอุตสาหกรรมสหภาพเมียนมาร์ (UMFCCI) และหอการค้าจังหวัดเมียวดี รวมถึงการจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างนักธุรกิจของทั้งสองประเทศ  โดยมีรายละเอียดงาน ดังนี้
 
1. การประชุม Bilateral Meeting ระหว่างหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัดตาก กับ หอการค้าและอุตสาหกรรมสหภาพเมียนมาร์ (UMFCCI) และหอการค้าจังหวัดเมียวดี เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วม-ไทย-เมียนมาร์ ในช่วงเช้าของวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทารา แม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท อ.แม่สอด จ.ตาก
 
2. งานเสวนา เรื่อง พลิกโอกาสจากปัญหาและอุปสรรคการค้าชายแดนและข้ามแดนไทย-เมียนมาร์ เพื่อให้ผู้ประกอบการรู้ถึงปัญหาและอุปสรรคทางการค้าชายแดนและการค้าข้ามแดน เพื่อสามารถนำมาแก้ไขและเป็นโอกาสในการค้าต่อไป ในช่วงบ่ายของวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทารา แม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท อ.แม่สอด จ.ตาก
 
3. การจับคู่ธุรกิจทางการค้า (Business Matching) ระหว่างนักธุรกิจไทย และ นักธุรกิจเมียนมาร์ โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มธุรกิจเกษตรและอาหาร กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้างและสุขภัณฑ์ กลุ่มธุรกิจบริการด้านการเงิน ประกันภัย และโลจิสติกส์ กลุ่มธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง Trading company ในวันที่ 15-16 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (ศูนย์ OTOP)การจัดงานแสดงสินค้าส่งเสริมการค้าชายแดนและข้ามแดนไทย & ndash เมียนมาร์ ในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหอการค้าจังหวัดตากหอการค้าและอุตสาหกรรมสหภาพเมียนมาร์ (UMFCCI) และหอการค้าจังหวัดเมียวดี โดยการสนับสนุนของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ (TCEB)
 
" แผนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและผลักดันการค้าชายแดนและข้ามแดนในลักษณะนี้จะดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงปี 2558 ซึ่งจะเป็นปีที่จะมีการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยทางหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้มีแผนที่จะขยายการจัดกิจกรรมออกไปอีก 3 ประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน ได้แก่ สปป.ลาว กัมพูชาและมาเลเซีย โดยจะทยอยจัดตั้งแต่มีนาคม 2558 เป็นต้นไป" นายกลินท์กล่าวในที่สุด
 
 
ที่มา : www.thaichamber.org
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด