Home | News (SMEs News)
มันนี่ เอ็กซ์โป อุดรธานี ครั้งที่ 2 สร้างสถิติใหม่ แห่ขอกู้-ฝากเงินดันยอดธุรกรรมทะลุ 9 พันล้าน
เขียนโดย Admin เมื่อ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 09:35:34 น. | ผู้เข้าชม 4950 ครั้ง
 
มันนี่ เอ็กซ์โป อุดรธานี ครั้งที่ 2 สร้างสถิติใหม่ แห่ขอกู้-ฝากเงินดันยอดธุรกรรมทะลุ 9 พันล้าน
 
    งานมหกรรมการเงิน อุดรธานีครั้งที่ 2 Money  Expo Udonthani 2014 สร้างสถิติใหม่ แห่กู้และฝากเงินทะลุ 9,000 ล้านบาท  มีผู้เข้าชมงานกว่า 50,000 คน สินเชื่อบ้านครองอันดับหนึ่งยอดเงิน 5,500 ล้านบาท สินเชื่อ SMEs 1,700 ล้านบาท และเงินฝาก 780 ล้านบาท
 
    นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการวารสาร “การเงินธนาคาร” ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน เปิดเผยว่า งานมหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 2 Money Expo Udonthani 2014 ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Connecting Life การเงินเชื่อมโยงชีวิต ก้าวไปตามใจฝัน ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2557 ณ อุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ประสบความสำเร็จสวยงามอีกปีหนึ่ง โดยมีปริมาณธุรกรรมภายในงาน 9,000 ล้านบาท จากผู้สมัครใช้บริการของธนาคาร สถาบันการเงิน และบริษัทประกันชีวิต/ประกันภัยกว่า 15,000 บัญชีและมีผู้เข้าชมงานรวมกว่า 50,000 คน
 
    นายสันติกล่าวว่า สินเชื่อบ้านยังคงเป็นบริการทางการเงินที่ผู้เข้าชมงาน สมัครใช้บริการสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง รวมวงเงิน 5,500 ล้านบาท เพราะนอกจากธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมงานเสนอโปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% และยกเว้นค่าธรรมเนียมทุกประเภทแล้ว ยังได้ยกทีมอนุมัติสินเชื่อมาพิจารณาอนุมัติเบื้องต้นภายในงาน ทำให้สามารถทราบผลการยื่นขอเงินกู้ได้ภายในวันเดียว ประชาชนที่เข้าชมงานจึงสนใจสมัครขอใช้บริการจำนวนมาก
 
    นอกจากนี้การก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ที่สนับสนุนจังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอุตสาหกรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเชื่อมโยงฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมไปยังภูมิภาคอื่นๆ และประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้ความต้องการที่พักอาศัยของประชาชนในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย
 
บริการทางการเงินที่ผู้เข้าชมงานสมัครใช้บริการสูงเป็นอันดับสองคือ สินเชื่อเอสเอ็มอี วงเงินสินเชื่อรวม 1,700 ล้านบาท จากผู้ประกอบการที่ต้องการเงินไปขยายธุรกิจ เพื่อรองรับการขยายตัวของการค้าชายแดน การท่องเที่ยว และการเข้ามาจับจ่ายของประชากรจากประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งจากสปป.ลาว เวียดนาม รวมไปถึงคนจีนที่ผ่านมาทางประเทศลาวด้วย 
 
   ส่วนเงินฝากเป็นบริการทางการเงินที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับสามรวม 780 ล้านบาท เพราะธนาคารพาณิชย์แข่งขันนำเสนอโปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงพิเศษโดยมีตั้งแต่อัตรา 2.25% ไปจนถึงอัตราสูงสุด 4.1%  ตามระยะเวลาการฝากและเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร ประชาชนจึงให้ความสนใจแห่เปิดบัญชีเงินฝากเพื่อรับดอกเบี้ยสูงจำนวนมาก
 
   นายสันติกล่าวว่า ผู้เข้าชมงานยังคงให้ความสนใจกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) การลงทุนในกองทุนหุ้นระยะยาว (LTF) และการซื้อประกันชีวิตทั้งแบบสะสมทรัพย์ แบบประกันบำนาญ เพื่อนำไปใช้ในการลดหย่อนภาษีประจำปี 2557 ซึ่งยังได้รับโปรโมชั่นพิเศษ ทั้งของสมนาคุณและของรางวัลจำนวนมาก ส่งผลให้ยอดลงทุนในกองทุนรวมในงานสูงเป็นอันดับสี่ รวมมูลค่า 250 ล้านบาท ขณะที่มูลค่าทุนประกันชีวิตในงานสูงถึงกว่า 100 ล้านบาท 
 
   การขอสินเชื่อบุคคลก็ได้รับความสนใจสูงเช่นกัน โดยผู้เข้าชมงานได้ยื่นขอสินเชื่อรวมวงเงินกู้ร่วม 200 ล้านบาท รวมทั้งยังได้ขอทำบัตรเครดิตสูงกว่า 4,100 ราย ตลอดจนยังได้ขอสินเชื่อโดยใช้รถยนต์เป็นหลักทรัพย์ถึงกว่า 70 ล้านบาท
 
สำหรับ การจัดงานมหกรรมการเงินภูมิภาค ของวารสาร “การเงินธนาคาร” ในปี 2557 นี้ ยังเหลือการจัดงานอีก 1 ครั้ง คือ งานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 9 Money Expo Chiang Mai 2014 ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2557 ที่ห้องเชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในภาคเหนือ ได้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินและการลงทุนเช่นเดียวกับภูมิภาคอื่น
 
ที่มา.http://www.thailandexhibition.com/
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด